100 mrtvých při střetu vlaku s osobou – nejvíce za 4 roky

Počet usmrcených při střetu vlaku s osobou již v letošním roce dosáhl stovky a je nejvyšší za poslední čtyři roky. K poslední smrtelné nehodě došlo krátce před půlnocí 15./16. 6. mezi Jablůnkou a Vsetínem, kde se střetl osobní vlak (Přerov – Střelná) s neznámým mužem.

Drážní inspekce v letošním roce eviduje nárůst počtu usmrcených při střetech vlaku s osobou. Statistiky Drážní inspekce k 15. 6. 2010 obsahovaly záznamy o 89 usmrcených při těchto mimořádných událostech, přičemž v letošním roce již Drážní inspekce zaznamenala o 12 % usmrcených více. Počet obětí nehod od roku 2008 průběžně stoupá a navíc i roste procento těch nehod, při kterých umírají lidé. Zatímco v roce 2008 končilo necelých 70 % střetů vlaku s osobou smrtí, letos má tragický konec téměř 80 % nehod, což v porovnání s loňským rokem znamená nárůst 6 %. Nejtragičtější letošní nehodou byl střet osobního vlaku se dvěma osobami na Rakovnicku, které údajně podél trati trhaly třešně. Tato neopatrnost stála muže a ženu pohybující se v blízkosti tratě život. (O této mimořádné události jsme informovali na webu Drážní inspekce.)

Navýšení zaznamenala Drážní inspekce i v počtu samotných nehod. V roce 2010 se událo do 15. 6. na železnici 121 střetů vlaků s osobou. V letošním roce již Drážní inspekce ve svých statistikách eviduje o 4 % více a v porovnání s rokem 2008 se jedná o navýšení počtu nehod o téměř 19 %.

Ke sníženi došlo v ukazateli počtu zraněných, kterých je v letošním roce o 21 % méně než v roce 2010 a dokonce o 30 % méně než v roce 2008. K poklesu však došlo na úkor navýšení již zmiňovaného počtu usmrcených k poměru střetů vlaku s osobou.

Osoby100.jpg

Mimořádné události střet vlaku s osobou jsou nehody s nejvážnějšími následky na zdraví osob. Ve většině případů dochází k těmto mimořádným událostem na místech, která jsou ze zákona veřejnosti nepřístupná. Lidé si často plně neuvědomují, jaké nebezpečí jim na železnici hrozí, pokud nebudou dodržovat platné právní předpisy, a riskují svůj život nezodpovědným chováním.

Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou:

  • dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci

  • dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací

  • prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou

  • veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy

  • volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy

Drážní inspekce neustále upozorňuje na nebezpečí, které vzniká v souvislosti s pohybem v blízkosti železnice a jedním dechem dodává, že zastavit mnohatunové kolosy na několika málo metrech je nemožné a přetlačovaná s vlakem bývá smrtelná nejen při střetu vlaku s osobou, ale například i s těžkými nákladními auty. Brzdná dráha vlaku může být až jeden kilometr a rozpoznat pohybující se osobu na takovou vzdálenost je i za ideálních podmínek téměř nemožné. Již v minulosti připravila Drážní inspekce řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje možná nebezpečí. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

 

DI_dalnice.jpg

DI_podchod.jpg
 

 

 

 

 

 

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

 

V Praze dne 16. 6. 2011

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

 


 

Nahoru