200 střetů vlaku s osobou – rekordní počet usmrcených

Již 200 střetů vlaku s osobou s následkem 148 usmrcených osob se odehrálo v letošním roce, přičemž stejného počtu střetů dosáhla statistika v roce 2013 až 27. 10., tedy o více než dva měsíce později.

Letošní statistika střetů drážních vozidel s osobou se již od prvních měsíců pohybuje v nezvykle vysokých číslech a dosahuje rekordní úrovně. Vždyť za jen první měsíc letošního roku se událo 33 střetů, při nichž zemřelo 23 osob. Již tehdy počet střetů dosáhl téměř dvojnásobku v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Nepříznivý vývoj pokračoval i v následujících měsících, přičemž hranice 200 střetů bylo dosaženo v podvečerních hodinách 20. srpna, kdy se mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem u Barrandovského mostu střetl osobní vlak jedoucí z Úval do Berouna s mužem (1978), který se pohyboval na širé trati, tedy dle zákona v prostoru veřejnosti nepřístupném.

Obdobně alarmující je počet usmrcených při těchto mimořádných událostech. V letošním roce již Drážní inspekce eviduje 148 usmrcených při střetu vlaku s osobou, což je o 24 % více než za stejné období roku 2013. Dosud nejtragičtějším měsícem se stal červen, kdy při 33 střetech zahynulo 28 osob, a tedy s následkem smrti bylo téměř 85 % nehod.

Statistika mimořádných událostí Statistika následků

Statistika střetů 2013

Nejvážnější mimořádnou událostí, střet vlaku s osobou v letošním roce, se prozatím stala nehoda ze dne 4. 2. na Ostravsku u zastávky Šenov, kde se střetla lokomotiva se dvěma osobami, které přecházely přes trať v prostoru veřejnosti nepřístupném. Následkem bylo usmrcení ženy (1941) a vážně zranění muže (1936).

Prevence Prevence

Příčinou naprosté většiny těchto nehod je nedovolený vstup osoby do prostoru dráhy. V řadě případů se jedná o přecházení přes koleje v místech, která k tomu nejsou určena, tedy mimo železniční přejezdy a přechody, a nebo jde o chůzi po kolejích za účelem zkrácení cesty. Z dlouhodobých statistik Drážní inspekce dále vyplývá, že přibližně jedna třetina střetů vlaku s osobou je způsobena osobami, které jednají v sebevražedném úmyslu.

Zákon

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

 

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 21. 8. 2014

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru