200 usmrcených při střetu s vlakem

Nárůst počtu střetů vlaku s osobou o necelých 27 % v porovnání s rokem 2013 a více usmrcených než za celý minulý rok, to je smutná bilance letošního roku na železnici, kdy při střetu s vlakem zahynulo již 200 osob.  

Počet střetů vlaku s osobou v letošním roce již od jeho začátku dosahoval nezvykle vysokého počtu. Zatímco v lednu předchozích let se událo na železnici událo průměrně 23 střetů, tak letos Drážní inspekce během prvního měsíce roku evidovala celkem 33 střetů vlaku s osobou, což znamená nárůst těchto nehod o více než 43 %. Současně s nárůstem nehod se o 27 % zvýšil počet usmrcených. Nepříznivý vývoj této statistiky pokračoval i v následujících měsících, přičemž svého dosavadního maxima dosáhla statistika v červnu, kdy se událo 33 střetů, při nichž zahynulo 29 osob, což je druhý nejvyšší počet usmrcených za jeden měsíc od roku 2008.

Nejvyšší počet střetů a i usmrcených v letošním roce eviduje Drážní inspekce ve Středočeském kraji, kde se k dnešnímu dni stalo již 51 událostí, což je o 70 % střetů více než za celý rok 2013 a také o 64 % více usmrcených.

Statistika mimořádných událostí Statistika následků

Pouze ve třech letech od vzniku Drážní inspekce v roce 2003 přesáhl počet usmrcených při střetu vlaku s osobou hranici 200. Dosud nejvyšší počet usmrcených za celý rok pak evidovala Drážní inspekce v roce 2011, kdy zemřelo na železnici 222 osob. V porovnání s dosud nejtragičtějším rokem 2011 eviduje v letošním roce Drážní inspekce o více než 17 % těchto mimořádných událostí i usmrcených více. Dvoustým usmrceným v letošním roce se stal muž, který dnes v Hostinném na Královéhradecku vstoupil před jedoucí spěšný vlak (Trutnov hl. n. – Kolín) a následkům střetu podlehl.

Statistika mimořádných událostí

Dle podrobných dlouhodobých statistik Drážní inspekce dochází k největšímu počtu střetů vlaku s osobou v období od srpna do listopadu. V letošním roce Drážní inspekce zaznamenala v říjnů mírný pokles počtu střetů oproti září i dlouhodobému průměru pro tento měsíc o necelých 7 %. Pozitivní vývoj této statistky v jednom měsíci však nedokáže zvrátit nepříznivý vývoj za celý rok, a pravděpodobně se bude jednat o rok s nejvyšším počtem střetů vlaků s osobou i usmrcených od vzniku Drážní inspekce.

Statistika střetů

K většině těchto případů dochází na místech, která jsou ze zákona o dráhách veřejnosti nepřístupná. Lidé si často plně neuvědomují, jaké nebezpečí jim na železnici hrozí, pokud nebudou dodržovat platné právní předpisy, a riskují svůj život nezodpovědným chováním. Nemusí se jednat jen o rizika spojená s vlastním zdravím a životem, ale vstupem na dráhy v prostoru veřejnosti nepřístupném se člověk dopouští správního deliktu, za který je možné ve správním řízení uložit pokutu ve výši až 10 000 Kč.

Zákon

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 6. 11. 2014

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru