200 usmrcených při střetu vlaku s osobou

Již 200 usmrcených lidí letos eviduje Drážní inspekce při střetu vlaku s osobou, čímž teprve podruhé za existenci Drážní inspekce došlo k překročení hranice 200 usmrcených osob. Zároveň se letošní rok přiblížil historickému maximu z roku 2006, které činí 209 usmrcených. Dvoustým usmrceným se stal člověk, který byl usmrcen vlakem Opava – Český Těšín v  Háji ve Slezsku v 17.22 hodin v prostorách veřejnosti nepřístupném, stejně jako drtivá většina předchozích sražených.

Podle statistik Drážní inspekce v letošním roce již došlo k 264 střetům vlaku s osobou, což je o téměř 7 % nehod více než za stejné období roku 2010o 14 % více než v roce 2009. Současně došlo k přiblížení se historickému maximu z roku 2006, kdy za celý rok evidovala Drážní inspekce na 274 střetů vlaku s osobou.

Vzrůstající tendenci lze vysledovat i v následcích těchto nehod. Zatímco v roce 2009 evidovala Drážní inspekce k 5. prosinci 165 usmrcených, tak v roce 2010 to již bylo o 7 % více a v letošním roce dokonce o necelých 21 % více. Nejvíce usmrcených za celý rok pak eviduje Drážní inspekce v roce 2006 (209), kdy byla poprvé a doposud naposled překonána hranice 200 usmrcených osob.

Statistikou s klesající tendencí je naopak údaj týkající se počtů zraněných při těchto nehodách. Drážní inspekce v letošním roce prozatím eviduje 63 zraněných, což je o 9 % méně než v roce 2010 i v roce 2009. K poklesu však došlo na úkor navýšení již zmiňovaného počtu usmrcených k poměru střetů vlaku s osobou, takže jednoznačně roste tragičnost samotných nehod.

200.png

200.1.png

*data z roku 2011 jsou k 5. 12. 2011 17. 22 hodin

Mimořádné události střet vlaku s osobou jsou nehody s nejvážnějšími následky na zdraví osob. Ve většině případů dochází k těmto mimořádným událostem na místech, která jsou ze zákona veřejnosti nepřístupná. Lidé si často plně neuvědomují, jaké nebezpečí jim na železnici hrozí, pokud nebudou dodržovat platné právní předpisy, a riskují svůj život nezodpovědným chováním.

Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou:

  • dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci

  • dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací

  • prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou

  • veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy

  • volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy

Drážní inspekce neustále upozorňuje na nebezpečí, které vzniká v souvislosti s pohybem v blízkosti železnice a dodává, že zastavit mnohatunové kolosy na několika málo metrech je nemožné a přetlačovaná s vlakem bývá smrtelná nejen při střetu vlaku s osobou, ale například i s těžkými nákladními auty. Brzdná dráha vlaku může být až jeden kilometr a rozpoznat pohybující se osobu na takovou vzdálenost je i za ideálních podmínek téměř nemožné. Již v minulosti připravila Drážní inspekce řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje možná nebezpečí. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

 

V Praze dne 5. 12. 2011

Mgr. Martin Drápal, v.r.

Nahoru