Během dopoledne 4 střetnutí na přejezdech

Již 103 střetnutí na železničních přejezdech v letošním roce eviduje Drážní inspekce. Při těchto nehodách bylo letos usmrceno 20 osob, což je o téměř 43 % více než za stejné období loňského roku.

Počet nehod na železničních přejezdech v letošním roce v porovnání s rokem 2011 narostl o 14 %, přičemž tragičnost těchto nehod se promítla v počtu usmrcených i zraněných. Zatímco v roce 2011 do 20. 7. evidovala Drážní inspekce 90 nehod, při kterých zahynulo 14 a zraněno bylo 68 osob, v letošním roce se událo již celkem 103 střetnutí na železničních přejezdech a bylo usmrceno 20 a zraněno 74 osob.

 


Graf vývojestřetnutí na přejezdechStřetnutí na přejezdu v Blatně

Stým střetnutím na železničním přejezdu v letošním roce je nehoda na okraji Blatna na Lounsku, kde se střetl rychlík jedoucí na trase Most – Praha s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací (bez závor), která byla v době nehody v činnosti. Zraněný řidič osobního automobilu byl letecky transportován do nemocnice. Škoda byla odhadnuta na 81 000 Kč.

Drážní inspekce v letošním roce eviduje i tři střetnutí na přejezdech, při kterých byly usmrceny dvě osoby, a to střetnutí na přejezdu u Butovsi na Jičínsku ze dne 4. 2., kde se střetl osobní vlak s osobním automobilem, střetnutí rychlíku s osobním automobilem z 11. 4. v Bakově nad Jizerou (obě střetnutí se udála na přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací – bez závor, která byla v době nehody v činnosti) a střetnutí na železničním přejezdu pouze s výstražnými kříži z 14. 5. v obci Jeřice na Jičínsku (o všech těchto mimořádných událostech jsme informovali pomocí krátkých zpráv na webu Drážní inspekce).

Nehodou s nStřetnutí na přejezdu v Třeštiejvětším počtem zraněných v letošním roce je střetnutí z 25. 5. v Třešti, kdy se na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací (bez závor) střetl vlak s autobusem. Při této nehodě byla usmrcena jedna cestující z autobusu a zraněno bylo 17 osob. Škoda byla na místě nehody odhadnuta na 300 000 Kč. Přesné příčiny a okolnosti vzniku této mimořádné události ještě nejsou známy a nadále probíhá jejich zjišťování.

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech i nadále způsobují neukáznění účastníci silničního provozu, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, případně jízda nebo chůze přes přejezd se sklopenými závorovými břevny. Ze statistik Drážní inspekce vyplývá, že na přejezdech zabezpečených světelnou výstražnou signalizací bez závor se stalo v roce 2011 více než 45 % všech střetnutí a bylo při nich usmrceno 61,7 % a zraněno 60,8 % osob z celkového počtu usmrcených a zraněných osob na přejezdech. .

Drážní inspekce dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s pohybem v okolí železnice, která mohou přinést následky nejvážnější (smrt). V souvislosti s aktuálními událostmi na železničních přejezdech, kdy dochází k úmrtím a zraněním osob i značným škodám na majetku v rámci následků, Drážní inspekce apeluje nejen na všechny řidiče, ale i všechny uživatele pozemních komunikací, aby respektovali zákon a v době, kdy je na železničním přejezdu dávána světelným zabezpečovacím zařízením výstraha, v žádném případě nevjížděli/nevstupovali na železniční přejezd a u železničních přejezdů s výstražnými kříži se přesvědčili, že mohou bezpečně přes koleje přejet/přejít. Velmi nebezpečné je také vjíždění na přejezd v době, kdy se závory zvedají, protože i v této době je přejezd pro uživatele silniční komunikace uzavřen (stále ještě blikají červená světla), takže závory mohou okamžitě spadnout a neukázněného řidiče uvěznit na přejezdu.

Drážní inspekce v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 20. 7. 2012

 

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru