Konference v Mnichově: Bezpečností prvky ve vlacích by měly být ve všech zemích stejné

Umístění, řešení, ovládání a označování nouzových východů, blokování dveří, protipožárních prostředků a dalších bezpečnostních prvků u drážních vozidel určených pro přepravu osob se v současnosti liší nejen v jednotlivých zemích Evropy, ale i u jednotlivých typů drážních vozidel. To by se mělo do budoucna změnit. Při nenadálých událostech jde většinou o vteřiny, a tak např. vyřadit blokování dveří by měl cestující stejným způsobem zvládnout bez ohledu na to, zda se nachází v českém, německém či francouzském voze, nebo zda je ve voze první či druhé třídy.

Takový je jeden ze závěrů třetího setkání skupiny vyšetřovacích orgánů německy mluvících zemí, které se konalo ve dnech 22. a 23. března tohoto roku v Mnichově. Tato pracovní skupina byla založena v roce 2005 vyšetřovacími orgány Německa, Rakouska, Švýcarska a ČR (zastupuje Drážní inspekce) za účelem výměny praktických zkušeností ze šetření mimořádných událostí v drážní dopravě. Nově se členy skupiny staly vyšetřovací orgány Lucemburska a Maďarska.

Na programu jednání byla mimo jiné agenda implementace Směrnice EU 49/2004/ES, o bezpečnosti, do legislativ jednotlivých států, organizace, právní postavení a zejména nezávislost vyšetřování, spolupráce s policií, médií a nezávislými odbornými institucemi, význam stanovení příčiny nehody a její zveřejnění, např. na internetových stránkách vyšetřovacího orgánu, za účelem prevence a předcházení mimořádných událostí. Velmi účinným preventivním nástrojem v zahraničí je právo vyšetřovacího orgánu uložit provozovateli opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí. V ČR to bohužel od léta roku 2006, tj. od účinnosti novel příslušných právních předpisů, již není možné.

Hlavním tématem setkání pak byly požáry drážních vozidel. Delegáti diskutovali o konkrétních nehodách, příčinách požárů drážních vozidel a možných rizicích jejich následků. Kupříkladu švýcarští inspektoři zjistili důkladným šetřením série několika požárů střech hnacích drážních vozidel, že na vznik požárů měla vliv čistota střech. Po zkrácení cyklu čištění střech lokomotiv se požáry již nevyskytly. Při objasňování požáru vlaku Cisalpino se zase ukázalo, že během jízdy byla několikrát strojvedoucímu signalizována porucha. Za několik hodin byl vlak, který právě projížděl tunelem, v plamenech.

Z dalších příspěvků stojí za to připomenout téma výcviku strojvedoucích a vlakových čet v krizových situacích nebo vybavení vlaků vyšší kvality bezpečnostními instrukcemi, podobně jak je tomu v letecké dopravě. Zajímavostí je bezesporu vybavení terénních vozidel nehodové pohotovosti modrými majáčky v Rakousku, aby se vyšetřovací orgán dostal na místo mimořádné události co nejdříve v zájmu brzkého obnovení provozu po nehodě. Závěry z jednání budou zaslány Evropské železniční agentuře, která by se jimi měla zabývat v zájmu bezpečnosti drážní dopravy. Příští setkání se uskuteční v říjnu tohoto roku v Budapešti. Drážní inspekce pak bude hostitelem tohoto mezinárodního zasedání na jaře příštího roku.

V Praze dne 2. 4. 2007

Mgr. Roman Šigut
generální inspektor Drážní inspekce

Nahoru