Chodová Planá: Během 38 hodin už druhý střet vlaku s kamionem na tomtéž přejezdu

Už ke druhé kolizi kamionu s vlakem během pouhých 38 hodin došlo na tomtéž železničním přejezdu se závorami v Chodové Plané na trati z Plzně do Chebu. V pondělí 23. ledna v 5.35 hodin se zde s kamionem střetl mezinárodní rychlík jedoucí z Frankfurtu nad Mohanem do Prahy, v úterý 24. ledna v 19.50 hodin manipulační vlak z Plané u Mariánských Lázní do Chebu. V obou případech řidiči nerespektovali pravidla jízdy přes železniční přejezd, ve druhém navíc doplněné varováním, že výstražné zařízení není v činnosti.

Ani v jednom případě nebyl nikdo zraněn, došlo ovšem k obrovským následkům. Při první nehodě narazil rychlík do návěsu kamionu uvázlého na přejezdu přibližně v rychlosti 30 km.h-1, což si vyžádalo přerušení provozu na 145 minut, předběžnou škodu ve výši půl milionu korun na vlaku, půl milionu korun na kamionu a 200 tisíc korun na zabezpečovacím zařízení. Druhá z nehod způsobila přerušení provozu na 124 minut, škodu 30 tisíc korun na vlaku a 150 tisíc korun na kamionu.

Zabezpečovací zařízení na přejezdu bylo při pondělní nehodě poškozeno, přejezd tedy zůstal zabezpečen pouze výstražnými kříži. Jeho nefunkčnost navíc byla zdůrazněna tabulkou, že výstražné zařízení není v činnosti. Vlaky tudy projížděly s varovným houkáním nejvýše desetikilometrovou rychlostí.

Vzhledem k tomu, že řidič kamionu nerespektoval základní povinnost se před železničním přejezdem za všech okolností přesvědčit, zda jej může bezpečně přejet, se ale ani za této situace strojvedoucímu manipulačního vlaku střetu nepodařilo zabránit. Ke škodě pouze v řádech desítek tisíc korun došlo z toho důvodu, že vlak do kamionu narazil přibližně rychlostí chůze.

Drážní inspekce ihned na místě nehody zahájila vyšetřování. Prověřuje, zda kromě pochybení řidiče kamionu nedošlo také k pochybení ze strany železnice. Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 24. ledna 2006

Bc. Zdeněk Neusar, v. r.
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru