Datová schránka DI

Drážní inspekce má od 30. 10. 2009 aktivní Datovou schránku. DI upozorňuje, že zpráva obsahující osobní údaje zaměstnanců musí mít v systému Datové schránky příznak: „Do vlastních rukou". Bližší informace o elektronické komunikaci s DI najdete v sekci elektronická komunikace v záložce "o Drážní inspekci".

Nahoru