Dnes ráno jely proti sobě dva vlaky

Dvakrát za posledních osm dní vyjížděla Drážní inspekce k ohrožení – projetí návěstidla vlakem zakazujícího jeho jízdu. Obě mimořádné události se obešly bez zranění a škody na majetku. Zabránit by těmto ohrožením umí lepší zabezpečovací zařízení.

První ohrožení bezpečnosti řešila Drážní inspekce 22. 1. v Kolíně, kde vjel osobní vlak do cesty projíždějícímu vlaku InterCity. Pravděpodobnou příčinou mimořádné události bylo selhání lidského činitele – strojvedoucího osobního vlaku, který zastavil vlak necelých 100 metrů za projetým návěstidlem.

Druhá událost se stala dnes v 6.20 hodin ve Strančicích, kde projel osobní vlak vyjíždějící ze Strančic návěst zakazující jeho jízdu a vyjel přímo proti jedoucímu osobnímu vlaku z Prahy do Benešova u Prahy. Vlaky zastavil výpravčí funkcí zabezpečovacího zařízení „Generální stop“. Oba osobní vlaky, plně obsazené cestujícími, zastavily přibližně 600 m od sebe. Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn. Provoz na trati byl obnoven v 7.55 hodin.

Ve Strančicích se již jedná o druhý případ projetí tohoto návěstidla za posledních šest měsíců, 2. 8. 2012 ve 22.02 projel nákladní vlak návěst zakazující jeho jízdu a vjel do postavené vlakové cesty osobnímu vlaku, který měl odjíždět ze Strančic. Při nehodě nedošlo ke zranění ani škodě. Nákladní vlak zastavil sám strojvedoucí.

Podle statistik Drážní inspekce se v minulém roce událo na železnici 77 případů projetí návěstidla zakazujícího jízdu, což je stejně jako v roce 2011. Při těchto událostech nebyl nikdo zraněn ani usmrcen. V letošním roce je to již čtvrtý případ.

 

 

Graf vývoje střnutí na přejezdu

 

Drážní inspekce v této souvislosti připomíná, že již před 3 lety doporučila urychlit práce na zavedení zabezpečovacího systému ETCS, který by vyloučil lidskou chybu při jízdě vlaků (vlak by automaticky zastavil, případně by se vůbec nerozjel). Do doby realizace tohoto opatření Drážní inspekce doporučila úpravou postupů zamezit omylům a selháním strojvedoucích po uvedení vlaku do pohybu, tzn. aby se strojvedoucí řídil pokyny provozovatele dráhy udílenými při organizování drážní dopravy a v situaci, kdy nebude jízda vlaku návěstí příslušného hlavního návěstidla dovolena, před tímto návěstidlem vlak bezpečně zastavil.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 30. 1. 2013

Nahoru