Drážní inspekce o snižování rychlosti na přejezdech neuvažuje

V souvislosti s nehodou ve Studénce Drážní inspekce o snížení rychlosti na železničních přejezdech neuvažuje a nikdy neuvažovala.

Vyšetřování mimořádné události ve Studénce je na samém začátku a množící se spekulace o opatřeních, které by zabránily vzniku nehody, jen zvyšují negativní povědomí o železniční dopravě jako takové. Je nutné podotknout, že případná bezpečnostní doporučení jsou formulována a vydávána až na základě zjištěných skutečností, jejich analýzy a stanovení příčin. Drážní inspekce nemá jakékoliv poznatky, že by možná příčina nebo pochybení bylo na straně železnice. V tuto chvíli tedy nelze říci, zda bude bezpečnostní doporučení vydáno nebo ne, popřípadě v jaké podobě. Vyloučit nelze nic. V takovémto případě jsou úvahy o snižování rychlosti prostou spekulací, která předbíhá vyšetřování. Železniční přejezd ve Studénce má nejvyšší možné zabezpečení a rozhodně není nebezpečný nebo rizikový. Drážní inspekce naopak dlouhodobě prosazuje, aby maximum železničních přejezdů bylo zabezpečeno právě světelnou signalizací, která je doplněna závorovými břevny, jež považuje za nejbezpečnější zabezpečení křížení dráhy s pozemní komunikací. Vyšším stupněm je jen zrušení železničního přejezdu a jeho nahrazení podjezdem nebo nadjezdem. V takovém případě je vznik mimořádné události téměř eliminován.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

 

V Praze dne 29. 7. 2015

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru