Drážní inspekce varuje před riziky, která hrozí minimálně na 353 železničních přejezdech

Drážní inspekce při své preventivní činnosti zjistila, že v České republice existují minimálně 353 železniční přejezdy, které představují bezpečnostní riziko pro uživatele pozemních komunikací, resp. pro provozování drážní dopravy. V těchto místech je nejbližší silniční křižovatka příliš blízko přejezdu, takže může nastat situace, kdy řidič dávající přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici nemůže splnit další ze svých základních povinností - neprodleně opustit se svým vozidlem železniční přejezd. Může tak způsobit závažnou dopravní nehodu (střet s vlakem).

Posláním Drážní inspekce je dbát nad bezpečným provozováním drážní dopravy v České republice. Proto mimo šetření nehod provádí i odhalování potencionálních rizik, a to jak v případě porušování zákonných norem, tak i v případech, kdy je vše v souladu s legislativou. Celkem 353 železničních přejezdů na silnicích II. až IV. třídy a účelových komunikacích bylo vybudováno v souladu s právními předpisy. Při přesném dodržení zákona o provozu o pozemních komunikacích by nemělo na těchto přejezdech dojít k nehodě, avšak řidiči automobilů nemusí být vůbec schopni povinnosti dané zákonem splnit. Ten jim zakazuje vjet na přejezd v případě, kdy nemají jistotu, že jej mohou bezpečně přejet. Pokud je ihned za přejezdem křižovatka s hlavní silnicí a vozidlo jedoucí přes koleje musí dávat přednost, nemusí se mezi křižovatku a přejezd vejít. Zároveň však kvůli nedostatečnému rozhledu od přejezdu řidič nemůže určit, zda nebude muset před hlavní silnicí zastavit.

Drážní inspekce předala seznam těchto přejezdů všem dotčeným krajským úřadům, ministerstvu dopravy a příslušným obecním úřadům a vyzvala je k neprodlenému řešení. Existuje přitom řada možností, jak situaci u těchto přejezdů vyřešit, z nichž dvě lze realizovat okamžitě (např. změnit přednost v jízdě na křižovatce, zakázat vjezd delších vozidel do inkriminovaného úseku, upravit křižovatku, vybudovat mimoúrovňové křížení, apod.).

Drážní inspekce zaznamenala do konce července letošního roku celkem 157 střetů na železničních přejezdech, při kterých zahynulo 26 osob a dalších 41 bylo zraněno. V roce 2004 došlo k 288 střetům na železničních přejezdech a zemřelo při nich 57 osob a dalších 128 bylo zraněno. V drtivé většině případů nebyla příčina nehody na straně železnice.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 9. srpna 2005

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru