Drážní inspekce varuje: V létě přibývá zranění na železnici!

Drážní inspekce připravila před začátkem letních prázdnin preventivní kampaň zaměřenou na rizika hrozící na dráze lidem, kteří porušují zákon a ohrožují tak i svůj život nebo zdraví. V rámci kampaně vzniklo dvanáct varovných námětů, které výstižně a často i poměrně přímočaře naznačují, jak může člověk dopadnout, pokud se rozhodne např. ignorovat výstrahu na železničním přejezdu, ušetřit čas chůzí přes koleje nebo přímo po trati. Nechybí ani varování před úrazem elektrického proudu z trolejí. Dva motivy se věnují i dráze tramvajové.

V těchto dnech se kampaň, která zatím běží na internetových stranách DI, objeví také na billboardech v celé zemi. Drážní inspekce rovněž oslovila provozovatele drážní dopravy v České republice se žádostí o připojení k této kampani.

Drážní inspekce hodlá sérií motivů vzkázat všem lidem, aby se zamysleli nad svým chováním a přehodnotili, zda má pro ně několik ušetřených minut větší cenu než zdraví nebo dokonce život, který často, a bohužel nevědomky, riskují. Každý rok zaznamenává Drážní inspekce během července a srpna nárůst počtu sražených osob. Jen loni v létě bylo sraženo vlakem 54 osob (v červenci 26, v srpnu 28, přičemž roční průměr činí 22 osob/měsíc). Tato čísla obsahují také sebevraždy, které jsou však typické spíše pro listopadové a prosincové dny.

DI_kampan.jpg

V létě se více než kdy jindy v roce stávají obětmi nehod na železnici děti - žáci a studenti, kteří mají volno a leckdy si krátí čas hraním poblíž železnice. Z tohoto důvodu DI oslovila na přelomu května a června několik stovek základních škol v celé České republice, které obdržely výtisky dětského časopisu HURÁ, v němž Drážní inspekce prostřednictvím her, křížovek a doplňovaček připomínala dětským čtenářům rizika vyplývající z nezodpovědného chování (bližší informace o této kampani). Časopis doprovázela žádost, aby školy věnovaly volný čas mezi uzavřením klasifikace a rozdáváním vysvědčení k poučení žáků, neboť jsou to právě oni, kdo si v létě ve volném čase nezřídka krátí v okolí železnice. To potvrzují i dlouhodobé statistiky nehod letních měsíců.

V průběhu dubna také proběhla společná akce Drážní inspekce a Policie ČR na železničních přejezdech, která potvrdila nezodpovědné chování účastníků silničního provozu. Drážní inspekce vytipovala několik desítek přejezdů, kde nejčastěji dochází k nehodám, a Policie ČR na základě těchto podkladů a vlastních analýz vybrala 36 přejezdů, kde monitorovala chování řidičů. Při kontrole zjistila celkem 82 přestupků, což představovalo pochybení přibližně každého patnáctého řidiče.

V roce 2006 zahynulo při 290 nehodách na železničních přejezdech 45 osob a dalších 147 bylo zraněno. Žádnou tuto nehodu nezpůsobila železnice, vina byla na straně uživatelů silniční komunikace.

Drážní inspekce apeluje také na řidiče, aby si při jízdě městem i v horkých dnech více všímali tramvají; chodci by si zase měli uvědomit, že tramvaj má přednost.

Drážní inspekce umístila všechny výše uvedené motivy v tiskové kvalitě na své internetové stránky a uvítala by, kdybyste se ke kampani připojili a varovné motivy se objevily v co největší míře v médiích. Věříme, že tím společně přispějeme k dobré věci. Drážní inspekce bude ráda za každou informaci o použití těchto motivů na emailové adrese prevence@dicr_cz, kde je možné si vyžádat i zaslání motivů v jiných formátech či rozlišení.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 19. 6. 2007

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora DI

Nahoru