Evropské vyšetřovací orgány: Při šetření nehody v Moravanech porušilo Ministerstvo dopravy ČR pravidla pro šetření

Drážní inspekce (DI) má k dispozici písemné stanovisko Evropské železniční agentury (ERA, orgán odpovědný za bezpečné provozování železnic v EU), která potvrzuje, že při šetření mimořádné události v Moravanech (srážka vlaků, mrtvý strojvedoucí) Drážní inspekce postupovala standardně v souladu s nastavenými pravidly. ERA uvádí, že "vydání urgentního bezpečnostního upozornění tak, jak DI provedla dne 29. května, je v souladu se současným stavem implementace procesů k článku 21 (7) směrnice 2004/49/ES. "

Toto vyjádření ERA je tak v ostrém kontrastu s Ministerstvem dopravy ČR, které na svém webu uvádí, že zaslání bezpečnostního sdělení Evropské železniční agentuře je mimo působnost Drážní inspekce. Naopak, pokud by DI bezpečnostní upozornění nezaslala, porušila by tím pravidla platná v celé Evropě a v případě, že by se podobná nehoda v rámci Evropské unie odehrála, byla by Česká republika za ni nepřímo odpovědná, neboť i přes jí známé skutečnosti na problém neupozornila.

Evropská železniční agentura dále potvrdila, že postupy a metody zvolené DI při šetření nehody v Moravanech jsou v souladu s osvědčenou praxí a jsou vhodné i pro tuto konkrétní nehodu.

Během svého jednání v Bernu konstatovaly evropské vyšetřovací orgány, že "se v České republice odehrál masivní pokus politického ovlivňování (ministerstvem dopravy) procesu šetření. Účastníci jednání jsou pobouřeni masivním pokusem o nátlak ministerstva dopravy na zodpovědné spolupracovníky a šéfa nezávislého vyšetřovacího orgánu České republiky. Tento jasně odporuje daným úkolům EU s ohledem na zadání vyšetřovacích orgánů" s tím, že zúčastněné země vyslovily zaměstnancům Drážní inspekce plnou podporu a staví se proti každému ovlivňování vyšetřovacích zpráv vycházejíc odkudkoliv.

Drážní inspekce je podle evropské legislativy (konkrétně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES) tzv. národním vyšetřovacím orgánem pro Českou republiku a v oblasti šetření mimořádných událostí spadá pod Evropskou železniční agenturu (ERA) a má být nezávislá na jakémkoliv regulátoru v oblasti drah, což je mj. také ministerstvo dopravy. To se přes to pokusilo ovlivnit šetření nehody v Moravanech, kdy mj. žádalo konzultaci bezpečnostních doporučení v závěrečné zprávě a kárné, případně personální opatření vůči vyšetřovateli nehody. Generální inspektor odmítl vyhovět požadavkům ministerstva, které posléze vypsalo výběrové řízení na jeho pozici. Tento krok MD zdůvodňuje nařízením vlády z října 2006, kdy se mu ukládá výběrové řízení vyhlásit, nezmiňuje ovšem skutečnost, že výběrové řízení dle tohoto úkolu již bylo vyhlášeno v listopadu 2006 a do dnešního dne nebyly zveřejněny ani výsledky, ani důvod případného ukončení tohoto výběrové řízení.


V Praze dne 12. listopadu 2008

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru