Evropské vyšetřovací orgány: pro bezpečnost je důležitá nezávislost

Výstupy Drážní inspekce jsou kompletní, jasné a věcné, takovými adjektivy ve své hodnotící zprávě za rok 2008 označuje vedení Evropské železniční agentury (ERA) práci české Drážní inspekce. Nejvyšší orgán zodpovědný za bezpečné provozování železnic v EU tak navázal na svá vyjádření z podzimu loňského roku, kdy se Drážní inspekce veřejně zastal poprvé.

Drážní inspekce přes nelehké období roku 2008 splnila veškerá očekávání, která na ni za Českou republiku byla kladena, a jako jeden z lídrů evropského šetření úspěšně vkročila do sedmého roku své existence. Za největší devízy této mladé a moderní instituce jsou považovány její nezávislost, aktivita, hloubka šetření mimořádných událostí, formální přesnost, věcnost, ale současně také kompletnost dokumentace.

Drážní inspekce zastupuje Českou republiku v síti národních vyšetřovacích orgánů a aktivně pracuje také v několika expertních skupinách zabývajících se vybranými problémy v oblasti bezpečnosti. ERA systematicky sleduje práci všech národních vyšetřovacích orgánů v členských zemích EU, a to z hlediska zasílání informací o šetření závažných nehod, zpracování závěrečných zpráv z šetření příčin a okolností nehod i přesnosti vyplňování centrální evropské databáze mimořádných událostí. Získané informace ERA dále vyhodnocuje pomocí monitoringu médií a analýzy výročních zpráv o činnostech jednotlivých institucí.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic.

V Praze dne 20. ledna 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru