Formulář odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Jméno*, příjmení*, titul nebo název společnosti*:


Ulice*, číslo popisné*:


Obec*, PSČ*:


Telefon:


Email:


Předmět původní (zamítnuté) žádosti*:


Datum odmítnutí žádnosti*, číslo jednací*:


V čem je spatřováno porušení zákona*:
Čeho se žadatel domáhá*:


Datum*:


Podpis či razítko*:


* – povinné údaje

Nahoru