Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje

 

Správce a zpracovatel: ČR – Drážní inspekce

orgán veřejné moci a zároveň národní inspekční (vyšetřovací) orgán pro bezpečností šetření mimořádných událostí v drážní dopravě

 

Kontakt: Těšnov 5, 110 00 Praha 1

mail@dicr_cz

ID DS: vi6aigp

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@dicr_cz

 

Drážní inspekce neprovádí automatizované rozhodování či profilování. Osobní údaje se nepředávají do třetích zemí. Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování a další informace jsou v příloze.

DI_osobni_udaje_agendy_2018_web.pdf Příloha

 

Práva subjektu údajů:

  • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

  • požadovat od Drážní inspekce opravu nebo výmaz svých osobních údajů,

  • požadovat od Drážní inspekce omezení zpracování svých osobních údajů,

  • vznést u Drážní inspekce námitku proti zpracování svých osobních údajů,

  • požadovat od Drážní inspekce přístup ke svým osobním údajům.

Nahoru