HAZARDÉRY ŽELEZNICE ZABÍJÍ: denně na železnici zbytečně zahyne jeden člověk

První pololetí 2009 na české železnici přineslo 103 usmrcených a 73 zraněných osob při střetech vlaků s osobami nebo při nehodách na železničních přejezdech. Prakticky každý den pod koly vlaků zbytečně zahyne člověk – a dá se předpokládat, že počet nehod se během letních měsíců ještě zvýší. Drážní inspekce proto prostřednictvím svého nového preventivního filmu Hazardéry železnice zabíjí upozorňuje na rizika hrozící na železnici a v jejím okolí. Jak říká v úvodu tohoto snímku: „Železnice není jen bezpečný způsob dopravy. Pokud se v jejím okolí budeme chovat nezodpovědně, nejenže tím porušujeme zákon, ale především hazardujeme s vlastním životem a riskujeme vážné zranění s trvalými následky.“

Film, který Drážní inspekce natočila ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky, na praktických případech ukazuje, kam vede hazard, ať už k němu dochází z důvodu vědomého porušování předpisů, nepozornosti nebo neznalosti. Týká se to např. problematiky nepoužívání podchodů a nadchodů, naskakování do jedoucího vlaku, přecházení kolejí mimo vyhrazená místa nebo úrazů elektrickým proudem. Snímek byl vyrobený celkem ve 4 variantách a jeho základní verze jsou volně ke stažení: česká (avi, 45,43 MB) a slovenská (avi, 45,53 MB) verze. Drážní inspekce uvítá každé využití tohoto filmu k prevenci nebezpečného chování na železnici a na vyžádání zašle DVD obsahující všechny verze.
DVD_Hazardery_zeleznice_zabiji.jpg

Oblastí s nejtragičtějšími následky jsou na železnici střety vlaků s osobami. Za prvních šest měsíců letošního roku při 118 střetech zahynulo celkem 88 osob a dalších 32 osob bylo zraněno. Je to podobně tragická bilance jako v roce 2008, kdy během prvního pololetí pod koly vlaků při 122 střetech zahynulo 86 osob a 40 osob bylo zraněno. Řada z nich byly malé děti. Drážní inspekce tímto apeluje na rodiče, pedagogy, vychovatele a všechny dospělé, aby nenechávali děti bez dozoru a vždy se přesvědčili, že se nemohou dostat na trať.

Strety_09_pololeti.jpg

Podobně tragické jsou i nehody na železničních přejezdech. Během prvních šesti měsíců letošního roku na nich při 102 střetnutích zahynulo 15 osob a 41 osob bylo zraněno. Přestože počet usmrcených osob oproti prvnímu pololetí 2008 klesl o 7 případů, ani zde se situace příliš nezlepšila. Mezi nejčastěji zjištěné přestupky na přejezdech patří nerespektování výstražného světelného zařízení a přejíždění či přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Časté bývá také nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezd, nezřídka i o desítky km/h. Prokázaly to mj. bezpečnostní akce na železničních přejezdech, které proběhly ve 2. polovině června.

ZP_09_pololeti.jpg

Nejnověji se Drážní inspekce zaměřila na přejezdy při preventivní akci s Policií ČR ve dnech 18. a 22. června na Sokolovsku, Karlovarsku a Plzeňsku. Při kontrole několika desítek řidičů bylo zjištěno celkem 16 překročení nejvyšší povolené rychlosti, z toho 5krát o více než 30 km/h, 4krát nerespektování značky Stůj, dej přednost v jízdě a 2krát nedovolené předjíždění na přejezdu. V Jihočeském kraji se akce uskutečnila ve dnech 15. až 19. června a zjištěno bylo celkem 56 přestupků účastníků silničního provozu, kteří v 6 případech nerespektovali světelnou a zvukovou výstrahu, 2krát závažně překročili rychlost (na přejezdu v Bechyňské Smoleči na Táborsku dokonce o 57 km/h) a jeden z řidičů na přejezdu nedovoleně předjížděl. Při těchto akcích zároveň Drážní inspekce kontrolovala, zda přejezdy odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům. Na kontrolovaných přejezdech nezjistila v této oblasti žádný nedostatek.

V květnu letošního roku se Drážní inspekce stala partnerem preventivní akce Držte se!, která se konala 25. května na zkušebním okruhu u Velimi. Jednalo se o osvětovou preventivní akci určenou novinářům a zástupcům médií, kteří mohli shlédnout simulace nebezpečných situací vyplývajících z nezodpovědného chování v okolí železnice. V dubnu se Drážní inspekce připojila k projektu Preventivní vlak, kde byly studentům promítány krátké filmy a spoty s bezpečnostní tematikou, probíhaly diskuze s odborníky a nácviky první pomoci.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 3. července 2009

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru