Hurá na cesty - ale pozor na rizika

Trojnásobek počtu mrtvých osob za prvních 6 měsíců letošního roku, taková je bilance nehod na železničních přejezdech ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Zatímco během první poloviny roku 2007 na přejezdech zahynulo 7 osob, v roce 2008 na přejezdech přišlo o život 22 lidí , přičemž dalších 86 mrtvých osob si vyžádaly střety vlaků s osobami . Každý den tak na železnici zbytečně zahyne člověk - a dá se předpokládat, že počet nehod se během letních měsíců ještě zvýší. Drážní inspekce by proto ráda upozornila na veškerá rizika. V mnoha případech totiž k nehodám dochází vinou neznalosti, nepozornosti nebo po vědomém porušení předpisů ze strany veřejnosti.

Během prvních šesti měsíců letošního roku na železničních přejezdech při 112 střetnutích zahynulo už 22 osob a dalších 60 osob bylo zraněno. Je to o 15 osob více než za stejné období minulého roku, kdy při 114 nehodách na přejezdech zahynulo 7 osob a 53 osob bylo zraněno. Mezi nejčastější zjištěné přestupky na přejezdech patří nerespektování výstražného světelného zařízení, přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Ještě častější ovšem bývá nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezd i o desítky km/h. Řidiči se často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon.

Oblastí s nejvyššími následky na životech jsou na železnici střety vlaků s osobami. Za prvních šest měsíců letošního roku již pod koly vlaků při 122 střetech zahynulo celkem 86 osob a dalších 40 osob bylo důsledkem střetu s vlakem zraněno. Čísla jsou podobně tragická jako za první polovinu loňského roku, kdy při 122 střetech zahynulo 95 osob a 27 jich bylo zraněno. Mezi nejčastější pochybení patří nepoužívání podchodů a nadchodů a přecházejí kolejí v místech, která k tomu nejsou určená, nastupování a vystupování z jedoucího vlaku, příp. střetnutí s vlakem po výstupu na opačnou stranu, než je nástupiště. Mnoho úrazů vzniká důsledkem nepozornosti a nerespektováním bezpečného odstupu od hrany nástupiště. Smrtelné v neposlední řadě bývají také úrazy elektrickým proudem. Střídavý proud o napětí 25 tisíc voltů může při vhodných klimatických podmínkách zabíjet i na vzdálenost jednoho metru a stejně nebezpečný je i stejnosměrný proud o napětí 3 tisíce voltů, který může způsobit rozklad krve.

Drážní inspekce chce zabránit tomu, aby na železnici umíraly děti, které si rizika v mnoha případech vůbec neuvědomují, proto ještě před letními prázdninami připravila další ze svých osvětových materiálů, projekt HURÁ na cesty. Tento učební materiál Drážní inspekce přichystala ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem dopravy a rozeslala ho do všech 3855 základních škol v České republice. Má formu velké interaktivní tabule, kde děti mají za úkol správně rozpoznat bezpečné a nebezpečné situace na dráhách, rozšířeného pracovního sešitu a metodických pokynů pro pedagogy. Tabule obsáhla nejen železnici, ale i lanovku, metro a dráhu tramvajovou, kde opět zejména děti a mladí lidé častokrát zapomínají, že tramvaje mají i na přechodu pro chodce přednost. Veškeré materiály jsou volně ke stažení na internetových stránkách Drážní inspekce a dají se využít také při dětských hrách na letních táborech. Projekt Hurá na cesty

Hurá na cesty – nástěnná tabule

Ve snaze snížit nehodovost na dráhách se Drážní inspekce v březnu připojila také k projektu Preventivní vlak, kde byly promítány krátké filmy a spoty s bezpečnostní tematikou. Současně Drážní inspekce rozdistribuovala do autoškol preventivní film s názvem Řidič - postrach přejezdů, realizovaný společně s Železnicemi Slovenské republiky. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. Film byl vyroben celkem v 8 variantách a jeho základní verze jsou ke stažení na internetových stránách ve formátu avi. Film o přejezdech

Na prevenci se Drážní inspekce výrazněji zaměřila od počátku roku 2007. V létě připravila sérii dvanácti motivů, kterými všem lidem vzkázala, aby se zamysleli nad svým chováním a přehodnotili, zda několik ušetřených minut má pro ně větší cenu než zdraví nebo dokonce život, který často, a bohužel nevědomky, riskují. Kampaň byla prezentovaná na stovkách billboardů po celé České republice. Několik stovek základních škol v celé České republice ale už v květnu loňského roku obdrželo výtisky dětského časopisu HURÁ, v němž Drážní inspekce prostřednictvím her, křížovek a doplňovaček připomínala dětským čtenářům rizika vyplývající z nezodpovědného chování. Také tyto motivy jsou volně ke stažení na internetových stránkách Drážní inspekce. Preventivní kampaň

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 10. července 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru