Každá třetí nehoda na železničním přejezdu je smrtelná

V letošním červenci při 15 nehodách na železničních přejezdech zahynulo 5 osob. V průměru tedy připadá jeden mrtvý na tři nehody , což je nejtragičtější bilance od doby vzniku Drážní inspekce (v průměru člověk na železničních přejezdech umírá při každé páté nehodě, přitom na silnicích připadne jeden lidský život na 106 nehod).

Stejný počet usmrcených na železničních přejezdech v červenci jako v letošním roce eviduje Drážní inspekce i v letech 2009 a 2008. Dosud nejlépe statisticky vychází rok 2007, kdy byla smrtelná pouze jediná nehoda z dvaceti dvou. V červenci letošního roku (15) však Drážní inspekce eviduje snížení počtu nehod na železničních přejezdech oproti roku 2009 o celých 40 % (25) a let 2008 a 2007 o 32 % (22). Drážní inspekce zároveň eviduje nejmenší počet zraněných při mimořádných událostech na železničních přejezdech v tomto měsíci od roku 2007. Zatímco v letošním roce bylo zraněno 6 osob, tak v roce 2008 jich bylo 9, v roce 2007 ještě o jednu více (10) a doposud nejvíce zraněných evidovala Drážní inspekce v roce 2009, kdy za měsíc červenec bylo na přejezdech zraněno 15 lidí. Drážní inspekce ve spojitosti s počtem nehod a usmrcených na železničních přejezdech upozorňuje na vysokou míru tragičnosti těchto nehod a připomíná účastníkům silničního provozu povinnost dodržovat pravidla silničního provozu, která jasně stanoví, kdy mohou na železniční přejezd vjíždět, respektive vcházet. Tato pravidla shrnula Drážní inspekce do preventivního filmu Řidič – postrach přejezdů, který je volně ke stažení na webových stránkách Drážní inspekce.

Zatímco počet usmrcených osob za první prázdninový měsíc na železničních přejezdech se v posledních třech letech nemění, při mimořádných událostech hodnocených jako střet vlaku s osobou došlo k mírnému poklesu. V roce 2008 evidovala Drážní inspekce v červenci celkem 17 usmrcených osob a v roce 2009 o jednu méně (16). V letošním roce zahynulo při těchto mimořádných událostech 14 lidí, což je o 13 % méně než v roce 2009 a o 18 % méně než v roce 2008. Celkový počet nehod v červenci 2009 a letos byl stejný (20). Pouze v roce 2008 se v tomto sledovaném období událo 24 střetů vlaku s osobou. Přestože je počet usmrcených při střetech vlaku s osobou nejmenší za poslední tři roky, upozorňuje Drážní inspekce na vysoké riziko ohrožení zdraví při pohybu v okolí železnice, který je častější v průběhu letních prázdnin a vyzývá všechny, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti kolejí, a předcházeli tak zbytečnému ohrožení vlastního zdraví a možnému vzniku mimořádné události. Problematika chování v okolí železnice je upravena ve snímku Hazardéry železnice zabíjí, který je rovněž zdarma ke stažení na webu Drážní inspekce.

Zajímavými událostmi posledních dní jsou srážky drážních vozidel s dobytkem. Za uplynulý víkend se udály dvě tyto mimořádné události, při kterých zahynulo celkem 14 kusů skotu. Od začátku roku 2010 se již jedná o třetí případ takovéto nehody a celkem 15 usmrcených kusů dobytka. Za rok 2009 evidovala Drážní inspekce pouze dvě takové srážky a šest usmrcených kusů. V roce 2008 k podobným událostem vůbec nedošlo.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 3. srpna 2010

Bc. Martin Drápal, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru