Preventivní kampaně

 

film Hazardéry železnice zabíjí

30. 06. 2009 – 

Drážní inspekce ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky připravila preventivní film s názvem Hazardéry železnice zabíjí. Snímek ilustruje, jaká nebezpečí osobám a zejména dětem hrozí na železnici, když se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně.

 

projekt Hurá na cesty

20. 05. 2008 – 

Velké množství nehod na dráhách s tragickými následky považujeme málem za běžnou záležitost, která se nás netýká. Bohužel opak je pravdou. Na železnici i ostatních dráhách denně umírají lidé a v mnoha případech se jedná o děti, které si rizika většinou ani neuvědomují. Drážní inspekce tento stav hodlá změnit, a proto ve spolupráci s ministerstvy dopravy a školství připravila další ze svých osvětových materiálů, kterým chce zvýšit povědomí o bezpečném chování na dráhách, a tím všem vážným nehodám předcházet: projekt Hurá na cesty.

 

film Řidič - postrach přejezdů

01. 01. 2008 – 

Drážní inspekce ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky připravila pro autoškoly film s názvem Řidič - postrach přejezdů. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích.

 

preventivní kampaň

12. 06. 2007 – 

Drážní inspekce připravila před začátkem letních prázdnin preventivní kampaň zaměřenou na rizika hrozící na železnici lidem, kteří porušují zákon a ohrožují tak i svůj život nebo zdraví. V rámci kampaně vzniklo dvanáct varovných námětů, které výstižně a často i poměrně přímočaře naznačují, jak může člověk dopadnout, pokud se rozhodne např. ignorovat výstrahu na železničním přejezdu, ušetřit čas chůzí přes koleje nebo přímo po trati. Nechybí ani varování před úrazem elektrického proudu z trolejí.

 

pro malé školáky

03. 05. 2007 – 

Drážní inspekce v prvním čtvrtletí roku 2007 připravila osvětovou kampaň v dětském časopise Hurá. Důvodem je skutečnost, že si děti často neuvědomují rizika spojená s provozem na železnici. Malí čtenáři měli v časopise na šesti stranách k dispozici veškerá základní pravidla chování na železnici, a to ve formě stolní hry, doplňovaček a křížovek. Stránky časopisu jsou nyní k dispozici ke stažení.

 

úrazy na železnici

02. 02. 2007 – 

 

 

Nahoru