Konference v Londýně: Proč selhává lidský činitel?

Požadavek na naprostou nezávislost národních vyšetřovacích orgánů (pozn. v ČR je tímto orgánem Drážní inspekce), transparentnost, systematičnost a preciznost vyšetřování mimořádných událostí v drážní dopravě je hlavním závěrem Mezinárodní konference šetření nehod v drážní dopravě, která se konala ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2007 v Londýně za účasti 125 delegátů z 25 zemí celého světa a pod záštitou Evropské železniční agentury. ČR byla na konferenci zastoupena zaměstnanci Drážní inspekce.

Konference svým informačním záběrem volně navazovala na předchozí konferenci, konanou v létě 2005 v Amsterodamu. Během přednášek, workshopů a diskuzí se delegáti seznámili se všemi aspekty provázející vyšetřování mimořádných událostí, tj. kdy, co a do jaké hloubky šetřit a na co se při šetření zaměřit, a dále s vyšetřovacími metodami (výslechy svědků, vyšetřování lidského faktoru, analýza příčin apod.). Stěžejním tématem pak byl význam bezpečnostního doporučení, které vyšetřovací orgán vydává na základě výsledku šetření, jako klíčového nástroje ke zlepšení bezpečnosti na dráhách, a význam a úloha lidského činitele při stanovení příčiny mimořádné události. Pokud je příčinou mimořádné události selhání lidského činitele, je důležité zjistit i to, proč k tomuto selhání došlo, tj. stanovit „příčinu příčiny“.

Závěry konference jednoznačně potvrdily, že se ČR v oblasti šetření mimořádných událostí a prevence vydala správným směrem a že činnost Drážní inspekce je v souladu s všeobecným světovým trendem a postoji a především s filozofií evropské legislativy dle Směrnice 49/2004/ES.

Vzhledem k zásadnímu významu a množství informací z této konference připravuje Drážní inspekce seminář pro odbornou veřejnost, který by se měl uskutečnit ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Přesný termín a místo konání bude zveřejněno na webových stránkách Drážní inspekce http://www.dicr.cz.

V Praze dne 8. 3. 2007

Mgr. Roman Šigut
generální inspektor Drážní inspekce

Nahoru