Kontakty

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2017 Drážní inspekce již nevykonává státní dozor ve věcech drah. Případné podněty na zdroje ohrožení bezpečnosti (rozhledové poměry na přejezdech, přístup k vlakům atd). prověřuje příslušný drážní správní úřad, jemuž je možné adresovat i podněty ke zlepšení - pro dráhu železniční jde o Drážní úřad v Praze (viz sekce Odkazy).

Drážní inspekce také neřeší jízdní řády, zpoždění vlaků, ceny jízdného, chování personálu, stav WC, fungování klimatizace, čistotu ve vlacích či v nádražních budovách ani hlukovou zátěž, vibrace či prach spojené s jízdou vlaků.

Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí. Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily
a) bezpečnost drážní dopravy,
b) bezpečnost osob,
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d) životní prostředí.

Drážní inspekce

Mgr. Jan Kučera, generální inspektor

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
mail@dicr_cz
ID DS: vi6aigp
tel.: (+420) 736 521 003

Ústřední inspektorát

Mgr. Roman Šigut - ředitel Ústředního inspektorátu

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
kancelar@dicr_cz (mail@dicr_cz)
tel.: (+420) 736 521 003

Územní inspektorát Ostrava

Ing. Petr Maikranz - ředitel Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava
ostrava@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 046

Územní inspektorát Brno

Bc. Josef Dvořák - ředitel Územního inspektorátu Brno

Cejl 62
602 00 Brno
brno@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 059

Územní inspektorát Čechy

Oddělení Plzeň

Ing. Petr Mencl - ředitel Územního inspektorátu Čechy

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
plzen@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 058

Pražská oddělení - Ing. Jan Novák

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
praha@dicr_cz
tel.: (+420) 778 701 088

Hlášení nehod

pohotovost@dicr_cz
Číslo na nepřetržitou linku je (+420) 736 521 001.

Stížnosti na chování zaměstnanců DI

stiznosti@dicr_cz
tel.: (+420) 736 521 111

Nahoru