Kontrola ministerstva dopravy je prakticky bez nálezu

Drážní inspekce reaguje na tendenčně napsanou tiskovou zprávu Ministerstva dopravy, která se snaží působit dojmem, že se na Drážní inspekci nehospodárně nakládalo se státními prostředky.  

Řeči ministra Prachaře o „dojné krávě“ jsou v této zprávě prezentovány obecně s cílem působit, že v oblasti hospodaření byly na Drážní inspekci problémy. Nic takového pracovní verze protokolu neobsahuje, tím „závažným“ pochybením, kterým ministr vyvolává dojem problémů, je skutečnost, že si Drážní inspekce nenechala odcizit originály dokladů bez řádného potvrzení o tom, že si je ministerstvo chtělo odnést.

Drážní inspekce na požádání poskytne pracovní verzi protokolu; z níž si každý může udělat obrázek o tom, jak moc se kontrola ministerstva zabývala hospodařením. Drážní inspekce na rozdíl od Ministerstva dopravy disponuje důkazy (třeba i nahrávkou pořízenou legálně s vědomím kontrolní skupiny), z níž jasně vyplývá, jak se skupina na Drážní inspekci chovala, odmítala plnit své povinnosti a porušovala zákon - v nahrávce dokonce zaznívají věty typu „až přijde nový generální inspektor, kde najde ten a ten dokument“. Námitky k protokolu Drážní inspekce teprve zpracovává a zveřejní je ihned po jejich odeslání ministerstvu. V příloze nyní zveřejňujeme dopis, který popisuje průběh kontroly a který v pátek poslal ministru dopravy generální inspektor Mgr. Roman Šigut, jenž zároveň připravuje trestní oznámení za zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvu.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

Dopis Mgr. Romana Šiguta ministru dopravy

Otevřený dopis Odborového sdružení Drážní inspekce Bohuslavu Sobotkovi

 

V Praze dne 11. 11. 2014

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru