Lidé na přejezdech umírali pouze v Olomouckém kraji

V prvním čtvrtletí roku 2011 zemřeli při nehodách na železničních přejezdech tři lidé, což je neméně od roku 2008.

Všechny tři smrtelné nehody se staly v Olomouckém kraji na železničních přejezdech zabezpečených světelnou výstražnou signalizací (bez závor), která byla v době nehody v činnosti. Poslední dvě smrtelné nehody se odehrály v druhé polovině března a jen v jednom případě se jednalo o střetnutí vlaku s automobilem. V porovnání s rokem 2010 eviduje Drážní inspekce pokles v počtu usmrcených o 80 % s tím, že začátek minulého roku byl z pohledu Drážní inspekce mimořádné tragický.

Pokles eviduje Drážní inspekce i v počtu mimořádných událostí na železničních přejezdech. O oproti roku 2010 se na železničních přejezdech udála jen necelá polovina nehod, což se pozitivně projevilo následcích těchto mimořádných událostí. Největší počet nehod na přejezdech se odehrálo v Ústeckém kraji, kde se během prvních tří měsíců letošního roku stalo celkem šest nehod, při kterých bylo zraněno sedm lidí. Přes tento pozitivní vývoj došlo v letošním roce k navýšení u počtu zraněných, kterých je stejně jako mimořádných událostí, a to 42. Značný podíl na tomto čísle má nehoda z 30. 3. 2011, která se udála mezi Velkými a Malými Hošticemi (informace o nehodě na www.dicr.cz). Při této nehodě bylo lehce zraněno 26 osob. V porovnání s rokem 2010 se počet zraněných při střetnutí na železničních přejezdech navýšil o téměř 45 %.

zel_pr_1.jpg

Zatímco v počet nehod na železničních přejezdech znatelně poklesl, tak případů střetu vlaku s osobou neubývá a jejich počet je druhý nejvyšší za poslední čtyři roky, když se v letošním roce stalo již 63 takovýchto událostí. Přesto v porovnáním s rokem 2010 došlo k téměř 7 % poklesu počtu mimořádných událostí a 6 % snížení usmrcených. Mimořádná událost tohoto druhu s nejtragičtějšími následky se stala 31. 1. 2011, kdy na trati mezi Havířovem a Českým Těšínem usmrtil osobní vlak dva muže, kteří se pohybovali v prostoru veřejnosti nepřístupném.

os_1.jpg

Drážní inspekce vítá tento pozitivní vývoj v počtu mimořádných událostí i následky s nimi spojenými, přesto však upozorňuje na rizika spojená s pohybem v okolí železnice, která mohou přinést následky nejvážnější, a to smrt. Drážní inspekce v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 1. 4. 2011

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru