Mimořádné události z roku 2020

Přehled mimořádných událostí vzniklých v roce 2019, u nichž zahájila Drážní inspekce nezávislé šetření příčin a okolností MU v plném rozsahu, tj. včetně vydání zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku MU.

Upozornění: Citace vyjádření osob, přepisy komunikace a citace dokumentů jsou ve zprávách uváděny v autentickém znění, tj. včetně případných překlepů, pravopisných chyb a nekorektního vyjadřování.

BD = bezpečnostní doporučení ZZ = závěrečná zpráva

Den vzniku Místo Popis mimořádné události ZZ BD
2020
4. 2. 2020 Praha Masarykovo nádraží Projetí návěstidla v poloze zakazující posun posunovým dílem, násilné přestavení výhybky, a vjetí do postavené vlakové cesty pro vlak Os 8617 v šetření
17. 1. 2020 Krásný Jez Vykolejení vlaku Os 7122 (Bečov n.Teplou - Karlovy Vary dolní n.) v šetření

Nahoru