Mimořádné události z roku 2021

Přehled mimořádných událostí vzniklých v roce 2021, u nichž zahájila Drážní inspekce nezávislé šetření příčin a okolností MU v plném rozsahu, tj. včetně vydání zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku MU.

Upozornění: Citace vyjádření osob, přepisy komunikace a citace dokumentů jsou ve zprávách uváděny v autentickém znění, tj. včetně případných překlepů, pravopisných chyb a nekorektního vyjadřování.

BD = bezpečnostní doporučení ZZ = závěrečná zpráva

Den vzniku Místo Popis mimořádné události ZZ BD
2021
5. 2. 2021 Tlumačov – Otrokovice Srážka vlaku Nex 42511 s vlakem Pn 49455 a vykolejení 2 vozů v šetření
1. 2. 2021 Kladno Vykolejení vlaku Os 9803 v šetření
15. 1. 2021 Ostrava
Nádražní x 28. října
Srážka tramvají linky č. 8 v šetření

Nahoru