Mimořádné události

Šetření mimořádných událostí

Zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí je prvořadým úkolem Drážní inspekce. Při šetření Drážní inspekce zjišťuje příčinu nehody s cílem zabránit jejímu opakování a policie zkoumá trestněprávní odpovědnost konkrétních osob.

Na místě mimořádné události inspektor Drážní inspekce zajišťuje skutečnosti potřebné pro vyšetřování. Na základě poznatků z nehod Drážní inspekce dává doporučení drážnímu správnímu úřadu. Ten k nim přihlíží při vydávání povolení, osvědčení a licencí.

Nahoru