krátké zprávy

Jeden zraněný při střetnutí na přejezdu na Českobudějovicku

08. 12. 2014 – 

Dnes ve 13.40 hodin se u Sedlíkovic na Českobudějovicku střetl osobní vlak jedoucí z Českých Budějovic do Strakonic s osobním automobilem. Nehoda se udála a železničním peřejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která byla dle šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události v době nehody v činnosti. Při nehodě byl zraněn jeden člověk a celková škoda byla odhadnuta na 300 000 Kč (40 tis. Automobil, 260 tis. vlak). Provoz na trati byl obnoven v 16.25 hodin.

 

Čtyři zranění po střetnutí na přejezdu na Karlovarsku

08. 12. 2014 – 

Dnes v 9.40 hodin se v Tepličce na Karlovarsku střetl osobní vlak (Mariánské Lázně – Karlovy Vary) s dodávkovým automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která byla dle zjištění na místě mimořádné události v době nehody v činnosti. Při nehodě byly zraněny čtyři osoby z dodávky. Celkově byla škoda odhadnuta na  400 000 (vlak 300 tis, automobil 100 tis). Provoz na trati obnoven v 12.50 hodin.

 

Na přejezdu ve Staré Huti zemřel cyklista

07. 12. 2014 – 

Dnes v 8.45 hodin se v obci Stará Huť na Příbramsku střetl osobní vlak s cyklistou. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži, které jsou z obou stran doplněny dopravní značkou STOP. Následkům střetnutí cyklista na místě nehody podlehl. Drážní inspekce provedla přeměření rozhledových poměrů s tím, že naměřené hodnoty odpovídají aktuálně platné normě. Provoz na trati byl obnoven v 11.35 hodin.

 

U Horažďovic vykolejil nákladní vlak

01. 12. 2014 – 

Dnes v 8.50 hodin mezi Pačejovem a Horažďovicemi na Klatovsku vykolejil jeden vůz nákladního vlaku vezoucího uhlí. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a škoda byla odhadnuta na 2,5 miliónů korun (2 mil. trať, 500 vlak). Provoz v traťové koleji je z důvodu jejího značného poškození v několikakilometrovém úseku (cca 3 km trati a poškozených 3,5 tisíce pražců) přerušen. Pravděpodobnou bezprostřední příčinou vykolejení vlaku je technická závada na voze.

 

Nákladní vlak vykolejil v Bohumíně

28. 11. 2014 – 

Dnes v 8.21 hodin v Bohumíně vykolejil osmý vůz nákladního vlaku. Při vykolejení nebyl nikdo zraněn. Celková škoda byla vyčíslena na 420 000 Kč. Provoz z důvodu mimořádné události není omezen.

 

Dva usmrcení při střetnutí na přejezdu na Liberecku

27. 11. 2014 – 

Dnes v 11.40 hodin se mezi Minkovicemi a Višňovou na Liberecku střetl osobní vlak (Černousy – Liberec) s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor. Při mimořádné události byl usmrcen řidič a spolujezdkyně v automobilu. Škoda byla celkem vyčíslena na 610 000 Kč (500 000 vlak, 10 000 trať, 100 000 automobil). Přejezdové zabezpečovací zařízení bylo přezkoušeno a dle zjištění namístě mimořádné události bylo v době vzniku nehody v činnosti. Provoz na trati je prozatím zastaven a probíhají práce na jeho obnovení.

 

Vykolejení nákladního vlaku v Ostravě - škoda 17 miliónů

22. 11. 2014 – 

V noci 21. 11. 2014 ve 22.48 v Ostravě hl. n. vykolejily dva vozy nákladního vlaku, které byly ve vykolejeném stavu taženy přibližně jeden a půl kilometru. Při tažení vykolejených vozů byla v této vzdálenosti poškozena trať a vyvráceny  některé sloupy trakčního vedení. Před zastavením se vlak roztrhl na tři části. Mimořádná událost se obešla bez zranění. Celková škoda byla odhadnuta na 17 000 000 Kč (trať včetně trakčního vedení 16,5 mil., vlak 350 tis.). Provoz na trati je z důvodu poškození trati a trakčního vedení omezen. Pravděpodobnou příčinou nehody dle dosavadních zjištění na místě mimořádné události je technická závada. Zda se jedná o technickou závadu na vozech nebo na trati bude předmětem dalšího šetření.

 

Vykolejení nákladního vlaku v Přibyslavi - milionové škody

14. 11. 2014 – 

Včera v noci ve 23.10 hodin v železniční stanici Přibyslav k vykolejení dvou posledních vozů nákladního vlaku. Vlak jel ve vykolejeném stavu téměř tři kilometry a zastavil až v Ronově nad Sázavou. Při tažení vykolejených vozů byly poškozeny výhybky, nástupiště v Přibyslavi a Ronově, mosty a trať v délce 2,7 kilometrů. Drážní inspekce zjišťuje příčiny nehody i výši škody na místě mimořádné události. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Škoda na místě mimořádné události byla celkově odhadnuta na 6 miliónů korun (3 milióny vlak, 3 milióny trať). V těchto chvílích již probíhá nakolejování vozů a následně bude vlak odtažen. Předpoklad přerušení provozu na traťové koleji, na níž vlak vykolejil, je jeden týden. Vlaky v současné době jezdí po vedlejší koleji sníženou rychlostí. Zjišťování příčin a okolností vzniku nehody na místě stále probíhá.

 

Služební vlak v Soběslavi vjel do cesty rychlíku

20. 10. 2014 – 

Dnes v 7.11 hodin v Soběslavi projel služební vlak návěstidlo zakazující jízdu a zastavil až u návěstidla zakazujícího další jízdu před vjezdem do stanice Roudná, přičemž vjel do postavené vlakové cesty pro vlak R 1541 (Praha - Linz). Po projetí odjezdového návěstidla služebním vlakem se výpravčí ze Soběslavi spojil s výpravčím v Roudné, který protijedoucí vlak R 1541 ve stanici zastavil. Čela obou vlaků zastavila více než 900 metrů od sebe. Nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati byl obnoven v 11.11 hodin.

 

U Studence se střetla Tatra s vlakem

17. 10. 2014 – 

Dnes v 13.07 hodin se mezi Studencem a Pozďatínem na Třebíčsku střetl osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži, které byly doplněny dopravní značkou STOP. Nikdo z 15 cestujících ve vlaku ani v z nákladního automobilu nebyl zraněn. Celková škoda byla odhanduta na 550 000 Kč (450 vlak, 100 nákladní automobil). Provoz na trati byl obnoven v 17.05 hodin.

 

Srážka tramvaje s policejním autem - 3 zranění

17. 10. 2014 – 

Dnes v 11.53 se mezi zastávkami Olšanská a Nákladové nádraží Žižkov srazila tramvaj linky číslo 9 s automobilem Policie ČR. Při nehodě byli tři lidé zraněni (dva policsté z automobilu a chodec). Následkem srážky tramvaj vykolejila. Škoda na místě nehody na byla na tramvaji vyčíslena v řádech jednotek miliónů korun a na policejním autě do jednoho miliónu. Při nehodě byl poškozen i sloup trolejového vedení. Provoz na trati byl obnoven v 16.16 hodin.

 

V Lochovicích byla na přejezdu vážně zraněna řidička

15. 10. 2014 – 

Dnes v 7.44 hodin se v Lochovicích střetl osobní vlak s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která byla dle šetření na místě mimořádné události v době nehody v činnosti. Následkem střetnutí lokomotiva vlaku vykolejila. Při nehodě byla vážně zraněna řidička (1984) osobního automobilu, která musela být z vozidla vyproštěna. Celkově byla škoda odhadnuta na 460 000 Kč (250 000 automobil, 200 000 vlak, 10 000 trať). Provoz na trati bude přerušen do večerních hodin.

 

Střetnutí na přejezdu v Moravanech na Pardubicku

29. 09. 2014 – 

Dnes v 10.55 hodin se v Moravane střetl osobní vlak jedoucí z Chrudimi do Moravan s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži. Při nehodě byl vážně zraněn řidič osobního automobilu. Škoda byla na místě nehody odhadnuta na 125 000 Kč (80 000 automobil, 45 000 vlak).

 

Střetnutí na přejezdu v Liberci - 2 zraněné

26. 09. 2014 – 

Dnes v 10.05 hodin se v Liberci střetl osobní vlak jedoucí z Liberce do Tanvaldu s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která byla dle šetření na místě mimořádné události v době nehody v činnosti. Při střetnutí byly zraněny dvě cestující z osobního automobilu. Celkově byla škoda odhadnuta na 115 000 (100 000 trať, 15 000 automobil). Provoz na trati byl obnoven ve 12.20 hodin.

 

U Třeboně vykolejil po nárazu do stromu osobní vlak

22. 09. 2014 – 

Dnes ve 4.55 hodin se mezi Třeboní a Majdalénou srazil osobní vlak (České Velenice – Veselí nad Lužnicí) se stromem. Po srážce vlak vykolejil. Nehoda se obešla bez zranění. Celková škoda byla odhadnuta na 900 000 Kč (500 000 vlak, 400 000 trať). Provoz na trati bude obnoven po nakolejení vlaku.

 

Nahoru