Železniční přejezdy

Nehody na železničních přejezdech

V posledních letech zaznamenává Drážní inspekce velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali při každé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to již při každé šesté nehodě.

V České republice je více než osm tisíc železničních přejezdů. Každý musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při dodržování všech pravidel ze strany účastníků silničního provozu je tedy střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich při několika stech nehodách ročně zahynou desítky osob. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.

Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod.

Drážní inspekce usiluje o to, aby co největší množství těchto přejezdů bylo doplněno závorami. Tento způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový.

Problematice přejezdů se mimo webu DI věnují také stránky www.prejezdy.eu.

Drážní inspekce ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky připravila pro autoškoly film s názvem Řidič - postrach přejezdů. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Film je vyroben celkem v 8 variantách, distribuce probíhá na DVD. Na internetu Drážní inspekce nabízí ke stažení základní českou (avi, 54,57 MB) a slovenskou (avi, 53,18 MB) verzi.

Tiskové zprávy týkající se nehod na přejezdech:

21. nehoda na přejezdu

20. 01. 2010 – 

V 16.25 hodin se mezi stanicemi Bělčice a zastávkou Slavětín u Březnice střetl osobní vlak Strakonice-Březnice s osobním automobilem. Nehoda se obešla bez zranění, škoda na vlaku činí 5 a na automobilu  100 tisíc korun. Přejezd, na kterém došlo k nehodě, je zabezpečen pouze výstražnými kříži, je tedy pouze a jen na řidiči automobilu, aby se přesvědčil, zda může koleje bezpečně přejet. Jedná se letos o 21. nehodu na přejezdu. Při těch předchozích zahynulo již 5 osob, dalších 7 osob utrpělo zranění (po jedné letošní nehodě dodatečně zemřel muž, čili dříve zveřejněný počet 4 mrtví a 8 zraněných již neplatí).

 

Nehod na přejezdech letos přibývá

20. 01. 2010 – 

V 6.11 hodin se na přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži mezi stanicemi Sobotka a Libošovice střetnul osobní vlak jedoucí ze Mšena do Staré Paky s osobním automobilem. Nehoda se obešla bez zranění, škoda na vlaku činí 20, na automobilu 100 tisíc, provoz byl obnoven 8.45.

Jedná se o 20. nehodu na železničním přejezdu v letošním roce; v průměru tedy připadá jedna nehoda na jeden den. V letošním roce již na přejezdech vyhasly 4 lidské životy a dalších 8 osob utrpělo zranění, přitom u žádné nehody se nedá hovořit o byť jen částečné příčině na straně železnice.

 

Nehoda na přejezdu v Karlových Varech

20. 01. 2010 – 

V 5.16 hodin se na přejezdu v Karlových Varech střetnul osobní vlak jedoucí z Karlových Varů do Bečova nad Teplou s osobním automobilem. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném výstražnou signalizací se závorami a obešla se bez zranění. Podnapilý řidič přerazil břevno spuštěných závor a vjel na koleje. Přijíždějící vlak automobil odhodil tak, že naboural služební automobil Policie ČR, která stála na druhé straně přejezdu. Škoda na vlaku činí 100, na kolejích 7, na automobilu 20 a na služebním automobilu policie 35 tisíc korun. Příčina nehody není evidentně na straně železnice. Provoz byl obnoven v 6.45 hodin.

 

Pondělí 18. ledna: tři nehody na přejezdech, 2 mrtví, 1 zraněný (zatím)

18. 01. 2010 – 

Hned tři nehody na železničních přejezdech ochromily vlakovou dopravu v České republice v pondělí 18. ledna. Všechny nehody se přitom udály na přejezdech zabezpečeném výstražnou světelnou signalizací bez závor, tedy na přejezdech, kde podle dlouhodobých statistik řidiči nejvíce riskují.

 

Střetnutí na přejezdu v Jindřichově Hradci

18. 01. 2010 – 

V 16.14 hodin se na přejezdu zabezepčeném světelnou signalizací (bez závor) v Jindřichově Hradci střetl osobní vlak jedoucí z Veselí nad Lužnicí do Počátek-Žirovnice s osobním automobilem. Nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati byl přerušen do 17.30 hodin. V tento okamžik nic nenasvědčuje tomu, že by signalizace nefungovala; nicméně tato skutečnost bude ještě prověřena.

 

2 mrtví na přejezdu u Troubska

18. 01. 2010 – 

Ve 13.58 hodin se na přejezdu zabezpečeném výstražnými světly bez závor v Troubsku na Brněnsku střetl osobní vlak jedoucí z Brna do Jihlavy s osobním autem. Podle prvotních informací jsou na místě 2 mrtví. Odhad škody na vlaku činí 50 tisíc Kč, další škody dosud nejsou odhadnuty. Strojvedoucí vypověděl, že asi 10 metrů před železničním přejezdem spatřil osobní automobil, který mu vjel přímo před čelo motorového vozu. I přes použití rychlobrzdy vlak ujel ještě dalších 263 metrů, než zastavil. Alkohol u strojvedoucího je negativní. Přejezd nevykazuje žádné známky poruchy, není důvod předpokládat jeho špatnou funkci. Nicméně i přes to bude provedena jeho komisionální zkouška.

 

Statistika mimořádných událostí na dráhách za rok 2009

18. 01. 2010 – 

Podle předběžných statistik Drážní inspekce při 4211 mimořádných událostech na dráhách v České republice v roce 2009 zahynulo 219 osob a dalších 717 bylo zraněno. To je sice nejmenší počet mimořádných událostí od roku 2004 (s výjimkou roku 2008) a usmrcených osob od roku 2003, avšak statistiky DI na rok 2009 se ještě mohou změnit v souvislosti s vývojem zdravotního stavu postižených osob (počet zraněných je nejvyšší od roku 2003 s výjimkou roku 2008, kdy na našich dráhách bylo zraněno 829 osob).

 

Nehoda na přejezdu u Třeboně

14. 01. 2010 – 

Ve 12.10 hodin se na železničním přejezdu mezi stanicemi Lomnice nad Lužnicí a Třeboň střetnul osobní vlak jedoucí z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic s osobním automobilem. Při nehodě byl zraněn řidič osobního automobilu (těžce) a spolujezdec. Škoda na automobilu činí 10 tisíc korun, na vlaku 1,3 mil. Kč (jedná se o vlak Regionova, který byl nedávno uveden do provozu). V době nehody byla výstražná světla na přejezdu v činnosti; zřejmě tedy nepůjde o chybu na straně železnice. Provoz byl obnoven v 15.52 hodin.

 

Nehoda na přejezdu v Novém Městě na Moravě

12. 01. 2010 – 

V 9.05 hodin se v Novém Městě na Moravě na přejezdu zabezpečeném výstražnými světly (bez závor) střetl osobní vlak jedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova s osobním automobilem. Při nehodě byl lehce zraněn (otřes mozku) řidič osobního automobilu (1945), škoda na vlaku činí asi 400, na automobilu 150 tisíc korun. Provoz na železnici byl obnoven v 11.50 hodin. Při šetření vyšlo najevo, že v době nehody byla výstražná světla na přejezdu v činnosti. Příčina nehody tedy není na straně železnice.

 

Smrtelná nehoda na přejezdu na Zlínsku

05. 01. 2010 – 

Ve 12.45 hodin se na přejezdu v Huštěnovicích na trati Přerov-Břeclav střetl expres Velehrad z Prahy do Luhačovic s osobou (ženou) vedoucí jízdní kolo. Žena (1953) na místě zemřela. Nehoda se stala v době, kdy byly závory na přejezdu sklopeny (to potvrdily i záznamy ze zabezpečovacího zařízení). Strojvedoucí vypověděl, že ženu viděl na vzdálenost asi 50 metrů a vzápětí ji zachytil levým nárazníkem (vlak jel rychlostí 140 kilometrů v hodině, tzn. od okamžiku, kdy strojvedoucí ženu spatřil, do střetu neuplynuly ani 2 sekundy). Příčina nehody tedy není na straně železnice. Provoz na trati byl do 14.50 hodin veden po jedné koleji.

 

1 mrtvý a 1 zraněný na přejezdu u Žatce

04. 01. 2010 – 

V 8.00 hodin se mezi stanicemi Libočany a Žatec západ střetl na přejezdu zabezpečeném výstražnými kříži rychlík z Plzně do Mostu s osobním automobilem Kia. Při nehodě zemřel spolujezdec v automobilu, řidička byla těžce zraněna. Škoda na automobilu činí 200, na vlaku 50 a na kolejích 5 tisíc korun. Provoz na trati byl přerušen do 11.00 hodin. I když šetření nehody teprve začíná, podle prvotních poznatků zřejmě nebude příčina na straně železnice - přejezd byl řádně zabezpečen výstražnými kříži a byly na něm výborné rozhledové podmínky.

 

První nehoda na přejezdu v roce 2010

01. 01. 2010 – 

Hned 1. ledna v 5.40 hodin ráno se stala první nehoda na železničním přejezdu v letošním roce. Osobní vlak jedoucí ze Vsetína do Velkých Karlovic se na železničním přejezdu se světly bez závor v Halenkově střetl s mužem (1939), kterého zranil. Provoz na trati byl přerušen do 7.10 hodin. Podle výpovědi strojvedoucího byla výstražná světla v činnosti; muž na ně reagoval, ale při chůzi se zastavil příliš blízko koleje a souprava ho zachytila. Komisionální přezkoušení přejezdového zabezpečovacího zařízení potvrdilo jeho správnou činnost. Příčina tedy není na straně železnice.

 

Nehoda na přechodu v Písku

16. 12. 2009 – 

Dnes ve 13.54 hodin srazil na přechodu pro chodce v Písku osobní vlak jedoucí z Ražic do Tábora manželský pár, který přecházel koleje. Muž (1937) byl na místě mrtvý, jeho žena byla těžce zraněna. Nehoda se stala na přechodu pro chodce, který byl řádně označen výstražnými kříži. Také rozhledové poměry na přechodu jsou dostatečné. Dvě svědkyně tragédie vypověděly, že i když vlak houkal, manželé mu nevěnovali pozornost a zabráni do hovoru mezi sebou vešli přímo před přijíždějící soupravu. Podle všeho tedy nepůjde o pochybení na straně železnice. Provoz na jednokolejné trati byl obnoven v 16.00 hodin.

 

Smrt na přejezdu v Karlových Varech

27. 11. 2009 – 

Dnes v 9.14 hodin se na přejezdu v Karlových Varech střetnul rychlík Excelsior jedoucí z Košic do Chebu s mužem, kterého usmrtil. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném světly i závorami, které muž obcházel. Strojvedoucí vlaku byl s lehkým zraněním odvezen do nemocnice. Škoda na lokomotivě (zdeformovaný písečník, uražený kohout) činí asi 25 tisíc korun. Zabezpečovací zařízení přejezdu fungovalo bez závad.

 

Nehoda na přejezdu v Rožnově pod Radhoštěm

20. 11. 2009 – 

Dnes v 6.30 hodin ráno se v Rožnově pod Radhoštěm střetl osobní vlak jedoucí z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm s osobním automobilem. Nehoda se stala na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací (bez závor), která byla v činnosti. Při nehodě byl lehce zraněn řidič (1989) osobního automobilu Fiat. Doprava na trati byla obnovena v 9.53 hodin. Škoda na vlaku činí 50 tisíc, na automobilu 20 tisíc korun.

 

 

Nahoru