Železniční přejezdy

Nehody na železničních přejezdech

V posledních letech zaznamenává Drážní inspekce velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali při každé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to již při každé šesté nehodě.

V České republice je více než osm tisíc železničních přejezdů. Každý musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při dodržování všech pravidel ze strany účastníků silničního provozu je tedy střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich při několika stech nehodách ročně zahynou desítky osob. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.

Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod.

Drážní inspekce usiluje o to, aby co největší množství těchto přejezdů bylo doplněno závorami. Tento způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový.

Problematice přejezdů se mimo webu DI věnují také stránky www.prejezdy.eu.

Drážní inspekce ve spolupráci s Železnicemi Slovenskej republiky připravila pro autoškoly film s názvem Řidič - postrach přejezdů. Snímek varuje účastníky silničního provozu před nebezpečím, kterému se často řidiči, cyklisté i chodci vystavují, když porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Film je vyroben celkem v 8 variantách, distribuce probíhá na DVD. Na internetu Drážní inspekce nabízí ke stažení základní českou (avi, 54,57 MB) a slovenskou (avi, 53,18 MB) verzi.

Tiskové zprávy týkající se nehod na přejezdech:

Nehoda u žel. přejedu u Kamenných Žehrovic

12. 11. 2009 – 

V 17.00 hodin se poblíž železničního přejezdu u Kamenných Žehrovic na Kladensku střetl osobní vlak jedoucí z Rakovníka do Kladna s mužem (1956), kterého usmrtil. Provoz byl obnoven v 19.01 hodin. Vzhledem k tomu, že se nehoda stala v místě ze zákona nepřístupném veřejnosti, nebude příčina na straně železnice.

 

Nehoda na vlečce: mrtvý řidič a přerušený provoz

10. 11. 2009 – 

V 11.05 hodin se na železničním přejezdu zabezpečeném výstražnými kříži na vlečce kamenolom Zárubka (vychází z trati Pardubice-Havlíčkův Brod mezi zastávkami Vrbatův Kostelec a Prosetín) střetl nákladní vlak (sunuté vozy) s nákladním automobilem Tatra. Nákladní vůz převrátil automobil na střechu a vykolejil. Při střetu zemřel řidič automobilu (je stále zaklíněný v automobilu). Škoda na vagónech je odhadnuta na 200 tisíc korun, dalších 25 tisíc korun si vyžádá oprava lokomotivy stojící na sousední koleji; hrubá škoda na automobilu byla vyčíslena na 20 tisíc korun. Nehoda se sice stala na vlečce, ale nákladní vozy zůstaly stát na trati mezi Chrastem u Chrudimi a Žďárcem u Skutče, kde je stále přerušen provoz (odhad zprovoznění: zítra ráno). Vzhledem k situaci na místě je v tento okamžik velmi složité alespoň předběžně zjistit příčiny nehody.

 

Smrt na přejezdu u Lysé nad Labem

30. 10. 2009 – 

Dnes ve 14.56 hodin se na železničním přejezdu se světly (bez závor) mezi zastávkou Čelákovice-Jiřina a stanicí Lysá nad Labem střetl osobní  vlak jedoucí z Prahy (Masarykova nádraží) do Lysé nad Labem s osobním automobilem. Při nehodě zemřela řidička (1933) osobního automobilu, škoda byla předběžně odhadnuta na 655 tisíc korun (vlak 600, trať 35, automobil 25 tisíc korun). Provoz byl již částečně obnoven (po jedné koleji). Přejezdové zabezpečovací zařízení bylo v době nehody v činnosti.

 

Čtvrtek 15. října na přejezdech: 3 nehody, 1 mrtvý, 1 zraněný

15. 10. 2009 – 

Celkem tři nehody na železničních přejezdech se odehrály během 4 hodin ve čtvrtek 15. října 2009. Následkem je jeden usmrcený řidič (1948) osobního automobilu, těžce zraněná spolujezdkyně, škody v desítkách tisíc korun a také zpoždění mnoha vlaků.

 

Mrtvý řidič na přejezdu v Kovčíně

15. 10. 2009 – 

Usmrcený řidič (1948) a těžce zraněná spolujezdkyně - to jsou následky nehody na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor mezi zastávkami Nekvasovy a Kovčín (nedaleko Nepomuku), kde se dnes v 11.16 hodin střetl rychlík Jakub Krčín jedoucí z Plzně do Brna s osobním automobilem. Při nehodě vznikla škoda 170 tisíc korun - lokomotiva vlaku 10 tisíc, zabezpečovací zařízení přejezdu 100 tisíc (automobil urazil celý výstražník), automobil Fiat 60 tisíc korun. Doprava na trati byla přerušena do 12.45 hodin, kdy byla zprovozněna jedna kolej; ve 13.30 hodin začaly jezdit vlaky i po koleji, po níž jel rychlík.

Drážní inspekce však upozorňuje řidiče, že na přejezdu chybí výstražník, který automobil urazil, proto se do doby opravy musí před přejezdem řidiči chovat tak, jako kdyby se jednalo o přejezd zabezpečený pouze výstražnými kříži (strojvedoucí vlaků budou místem projíždět max. 10kilometrovou rychlostí a budou houkat). Další tipy pro bezpečné přejetí kolejí naleznou řidiči na webu DI ve filmu Řidič, postrach přejezdů, který je volně ke stažení.

Podle svědků byla v době nehody výstražná světla v činnosti a nic nenasvědčuje tomu, že by zabezpečovací zařízení mělo nějakou závadu. Následně budou ještě prověřena data z přejezdového zařízení.

 

Další střetnutí na Pardubicku

07. 10. 2009 – 

Dnes opět došlo v Pardubickém kraji ke střetnutí automobilu s vlakem. Stalo se tak v 9.22 hodin na trati mezi stanicemi Kostelec u Heřmanova Městce a Heřmanův Městec, kde se osobní vlak jedoucí z Prachovic do Přelouče střetnul na přejezdu vybaveném výstražnou světelnou signalizací bez závor s osobním automobilem. Při nehodě byl zraněn spolujezdec v automobilu, škoda byla odhadnuta na 43 tisíc korun (30 vlak, 3 trať, 10 automobil). Provoz byl obnoven v 11.35 hodin. Podle svědků byla v době nehody výstražná světla v činnosti, při následné prohlídce zabezpečovacího zařízení nebyla nalezena žádná závada. Ještě během odpoledne byla komisionálně prověřena činnost zabezpečovacího zařízení, která poruchu zařízení zcela vyloučila.

 

Nehoda ve Slatiňanech - 2 mrtví

06. 10. 2009 – 

Řidič automobilu a jeho spolujezdec zahynuli v 6.59 hodin ve Slatiňanech na Chrudimsku při střetnutí s osobním vlakem jedoucím z Pardubic do Žďárce u Skutče. K nehodě došlo na přejezdu zabezpečeném výstražnými světly (bez závor). Ve vlaku nebyl nikdo zraněn. Škoda byla odhadnuta na 333 tisíc korun (100 tisíc lokomotiva, 30 tisíc zabezpečovací zařízení dráhy, 3 tisíce trať, 200 tisíc automobil). Provoz byl obnoven v 11.20 hodin. Ihned po nehodě byla prověřena funkčnost zabezpečovacího zařízení - 2 x proběhla simulace situace a prohlížely se i záznamy z dnešního rána. Od okamžiku, kdy světla začala blikat, do chvíle, kdy se vlak objevil na přejezdu, uplynulo 40 sekund. Z tohoto důvodu můžeme pochybení zabezpečovacího zařízení vyloučit.

 

Mrtvý řidič auta a škoda 8,5 milionu při srážce auta s nákladním vlakem na Českokrumlovsku

15. 09. 2009 – 

Smrt řidiče, vykolejejení nákladního vlaku, škodu v řádech milionů korun a delší přerušení provozu si dnes ve 14.42 hodin vyžádala srážka nákladního vlaku s osobním autem na přejezdu se světly bez závor v Omlenicích na Českokrumlovku. Vlak po střetu vykolejil (lokomotiva a šest vozů, z toho pět dvojdílných), předběžná škoda byla vyčíslena 4 miliony korun na vlaku, 950 tisíc korun na zabezpečovacím zařízení, 40 tisíc na autě Fiat Punto a škoda cca 3,5 milionu korun vznikla také na železničním svršku. Signalizace na přejezdu byla v činnosti, zavinění tedy s největší pravděpodobností nebude na straně železnice. Provoz na trati se podaří obnovit nejdříve během středu.

 

HAZARDÉRY ŽELEZNICE ZABÍJÍ: denně na železnici zbytečně zahyne jeden člověk

03. 07. 2009 – 

První pololetí 2009 na české železnici přineslo 103 usmrcených a 73 zraněných osob při střetech vlaků s osobami nebo při nehodách na železničních přejezdech. Prakticky každý den pod koly vlaků zbytečně zahyne člověk – a dá se předpokládat, že počet nehod se během letních měsíců ještě zvýší. Drážní inspekce proto prostřednictvím svého nového preventivního filmu Hazardéry železnice zabíjí upozorňuje na rizika hrozící na železnici a v jejím okolí. Jak říká v úvodu tohoto snímku: „Železnice není jen bezpečný způsob dopravy. Pokud se v jejím okolí budeme chovat nezodpovědně, nejenže tím porušujeme zákon, ale především hazardujeme s vlastním životem a riskujeme vážné zranění s trvalými následky.“

 

Společná preventivní akce Policie ČR a Drážní inspekce na přejezdech

23. 06. 2009 – 

Překračování nejvyšší povolené rychlosti, nerespektování značky Stůj, dej přednost v jízdě a nedovolené předjíždění, to jsou hlavní přestupky řidičů zjištěné při společné preventivní akci Policie ČR a Drážní inspekce, která ve dnech 18. a 22. června proběhla na železničních přejezdech na Sokolovsku, Karlovarsku a Plzeňsku. Při kontrole několika desítek řidičů bylo zjištěno celkem 16 překročení nejvyšší povolené rychlosti, z toho 5 x o více než 30 km/h, 4 x nerespektování značky Stůj, dej přednost v jízdě a 2 x nedovolené předjíždění na přejezdu. Od začátku roku do 22. června Drážní inspekce na železničních přejezdech eviduje už 93 nehod, při kterých zahynulo 14 osob a dalších 39 osob bylo zraněno.

 

Tochovice na Příbramsku: mrtvý chlapec a dívka na přejezdu

10. 06. 2009 – 

Smrt 11letého chlapce a 18leté dívky si dnes ve 13.15 hodin vyžádalo střetnutí na železničním přejezdu v Tochovicích na Příbramsku. Motorový osobní vlak jedoucí z Březnice do Příbrami se s automobilem Škoda Fabia střetl na přejezdu s nedávno instalovanou světelnou signalizací bez závor v rychlosti přibližně 60 km/h a vykolejil, řidička utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice,  kde na jeho následky zahynula, chlapec byl usmrcen na místě. Výše škody byla předběžně vyčíslena 50 tisíc korun na vlaku, 300 tisíc korun na automobilu a dalších 5 tisíc korun vzniklo na trati. Podle předběžného šetření Drážní inspekce byla signalizace na přejezdu v činnosti, zavinění tedy zřejmě nebude na straně železnice.

 

Zranění strojvedoucího a řidiče autojeřábu v Ledči nad Sázavou

03. 06. 2009 – 

Zranění strojvedoucího a řídiče autojeřábu si dnes ve 12.08 hodin vyžádalo střetnutí na železničním přejezdu v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ke střetu motorového osobního vlaku jedoucího ze Světlé nad Sázavou do Čerčan došlo na přejezdu s výstražnými kříži a značkou STOP, obě zranění jsou lehká. Škoda byla vyčíslena 300 tisíc korun na vlaku a 60 tisíc korun na autojeřábu, provoz se podařilo obnovit v 15.30 hodin. Příčina nehody s největší pravděpodobností nebude na straně železnice.

 

Střetnutí na přejezdu v Kaplici na Českokrumlovsku: škoda 2,6 milionu korun

28. 01. 2009 – 

Škodu 2,6 milionu korun si vyžádala nehoda na železničním přejezdu se světly bez závor v Kaplici na Českokrumlovsku, kde se dnes v 5.10 hodin střetnul osobní vlak jedoucí z Horního Dvořiště do Českých Budějovic s kamionem. Nehoda se obešla bez zranění, výše škody byla předběžně vyčíslena 1 milion korun na vlaku, 1,3 milionu korun na kamionu, 130 tisíc korun na poškozeném výstražníku přejezdu, 120 tisíc korun na trakčním vedení a škoda dalších 50 tisíc korun vznikla také na trati.
Podle dosavadních informací kamion na přejezdu uvízl. Řidič měl vypovědět, že na přejezd vjel v době, kdy signalizace ještě nebyla v činnosti a snažil se ještě varovat strojvedoucího. Zastavit vlak se ovšem strojvedoucímu přes veškerou snahu už nepodařilo. V době střetnutí byla signalizace na přejezdu v činnosti, zavinění tedy zřejmě nebude na straně železnice. Fotografie z této nehody

 

 

Střetnutí na přejezdu v Libuni na Jičínsku: zraněn řidič traktoru

16. 01. 2009 – 

Zranění řidiče traktoru a vykolejení lokomotivy nákladního vlaku si dnes v 11.05 hodin vyžádalo střetnutí na železničním přejezdu v Libuni na Jičínsku. K nehodě nákladního vlaku s traktorem došlo na železničním přejezdu s výstražnými křízi a značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" u Libuně zastávky. Výše škody byla vyčíslena 510 tisíc korun na vlaku, 250 tisíc korun na traktoru Zetor a drobná škoda ve výši 5 tisíc korun vznikla také na poškozeném nástupišti zastávky. Provoz na trati Hradec Králové - Turnov bude obnoven po nakolejení lokomotivy nehodovým vlakem z České Třebové.

 

Mrtvý řidič při srážce na přejezdu v Petrově na Hodonínsku

15. 01. 2009 – 

Smrt slovenského řidiče osobního automobilu Ford Escord si dnes ve 13.35 hodin vyžádal střet na železničním přejezdu s výstražnými kříži a značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" v Petrově na Hodonínsku. Řidič před přejezdem nezastavil a vjel přímo pod osobní vlak jedoucí z Javorníku nad Veličkou do Hodonína. Výše škody byla vyčíslena půl milionu korun na motorovém osobním vlaku Regionova a v řádech desítek tisíc korun vznikla také na starším autě. Při střetnutí na vlaku došlo k poškození vzduchového brzdového potrubí, vlak proto nemohl brzdit a tlačil auto před sebou 480 metrů. Rozhledové poměry na přejezdu jsou v pořádku, zavinění nebude na straně železnice.
Nehodám na přejezdech v zimě častokrát nahrávají také sníh a nepříznivé povětrnostní podmínky, proto je třeba dbát co nejvyšší opatrnosti. Od počátku letošního roku už došlo ke 14 nehodám (dvě osoby byly usmrceny a jedna zraněna), přičemž ke třem z nich došlo důsledkem uvíznutí automobilu na přejezdu. Připomínáme, že když vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

 

 

Nahoru