Srážka v Moravanech: strojvedoucí lokomotivy měl povolen vjezd do stanice

Drážní inspekce šetří srážku lokomotivy s osobním vlakem jedoucím z Pardubic do České Třebové, ke které došlo v pondělí 19. května ve 4.48 hodin v Moravanech na Pardubicku. Nehoda si vyžádala život strojvedoucího lokomotivy, která do osobního vlaku narazila zezadu, lehce zraněn byl strojvedoucí osobního vlaku a 3 cestující. Lokomotiva se zaklínila do posledního vozu osobního vlaku a jednou nápravou vykolejila, výše škody byla předběžně vyčíslena na 5 milionů korun. Fotografie z této nehody Rozbor zabezpečovacího zařízení prokázal, že strojvedoucí lokomotivy měl do stanice vjezd povolen (na vjezdovém návěstidle svítila návěst dovolující jízdu), a to přestože staniční kolej byla ještě obsazená osobním vlakem. Drážní inspekce šetří, jak k tomuto stavu mohlo dojít. Komisionální prohlídka, která proběhla v úterý 20. května, prokázala poruchu pískovačů u lokomotivy osobního vlaku, čemuž odpovídá i množství písku nalezeného na kolejích. Drážní inspekce zkoumá, zda písek při vzniku mimořádné události sehrál nějakou roli.

Definitivní závěry šetření, včetně vyloučení selhání lidského činitele jako jedné z možných příčin nehody, budou známy zřejmě až za několik týdnů. Provoz na trati nebyl přerušen, vlaky jezdily po sousedních kolejích.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 19. května 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru