Mrtvých na železnici je méně

Počet usmrcených na železnici v letošním roce v porovnání se stejným obdobím roku 2017 klesl o 15 %, přičemž celkově na železnici letos zahynulo při mimořádných událostech 150 osob (v roce 2017 jich bylo 178).  

Celková pozitivní statistika následků mimořádných událostí na železnici je nejvíce ovlivňována střety vlaku s osobami, při kterých ročně umírá na 200 osob. Drážní inspekce v letošním roce v porovnání se stejným obdobím roku 2017 zaznamenala pokles počtu usmrcených při těchto mimořádných událostech o 15 %, přičemž o 11 % klesl i počet mimořádných událostí.

Statistika MU

Nejtragičtější v případě střetů vlaku s osobou v letošním roce bylo odbobí od 6. do 8. července, kdy během tohoto prodlouženého víkendu při sedmi střetech vlaku s osobou zemřelo 5 osob a dva lidé byli zraněni. Čtyři nehody a tři úmrtí se přitom udály v jeden den (7. 7.), přičemž stejný počet nehod i usmrcených v jeden den evidujeme i 10. června. Statistika MU

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2018 v porovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostl o 2, nicméně celkový počet usmrcených při těchto mimořádných událostech se snížil o 23 %. Současně se jedná o druhý nejnižší počet usmrcených při těchto nehodách v posledních pěti letech.

Statistika MU

Nejvyšší počet střetnutí Drážní inspekce eviduje v srpnu, kdy se událo hned 22 střetnutí. Paradoxně se jedná o měsíc s nejnižším počtem usmrcených při těchto mimořádných událostech v letošním roce. Naproti tomu nejvíce lidí zemřelo při střetnutích na přejezdech v červenci (5), kdy se událo o 6 nehod méně. Do července připadá i nejtragičtější den na železničních přejezdech, kterým je 2. 7., kdy při třech střetnutích zemřeli dva lidé a jeden byl zraněn. Statistika MU

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech i nadále způsobují neukáznění účastníci silničního provozu, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, nepřesvědčení se o tom, zda se k přejezdu neblíží vlak, případně objíždění, obcházení nebo podlézání sklopených závorových břeven. Drážní inspekce však eviduje i případy, kdy na železničním přejezdu automobil uvázne a nemůže přejezd před příjezdem vlaku včas opustit. Pro tyto případy byly všechny železniční přejezdy na základě vydaného bezpečnostního doporučení Drážní inspekce označeny jednoznačným identifikátorem „P+ČÍSLO“ po jehož oznámení na lince 112 je operátor schopen během několika minut nechat zastavit provoz na dané trati.

Statistika MU Statistika MU

Drážní inspekce v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a příslušnými prováděcími vyhláškami.

 

V Brně dne 2. 10. 2018

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru