Na dráhách zahynulo nejvíce lidí za poslední čtyři roky

Podle předběžných statistik Drážní inspekce za rok 2010 zemřelo na dráhách v České republice 248 osob, což je nejvíce od roku 2006. V porovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu počtu usmrcených osob o 12 %. Zároveň narostl počet mimořádných událostí, kterých se v roce 2010 stalo 4 412, o 5 %. Při těchto nehodách bylo zraněno 641 osob.

vsech_drahy2010.jpg

Nárůst počtu usmrcených eviduje Drážní inspekce především na dráhách železničních (celostátních, regionálních a vlečkách, vyjma dráhy speciální – metra), kde v roce 2010 zahynulo 241 osob, což je nejvíce za poslední čtyři roky. Zároveň Drážní inspekce zaregistrovala mírný pokles počtu zraněných, když zraněných v roce 2010 bylo 269 osob, což je o 3 % méně než v roce 2009 a o 26 % méně než v roce 2008. Celkový počet nehod na dráze železniční (rok 2010 – 1 656) zaznamenal 13% růst.

zeleznicnic2010.jpg

Na železničních přejezdech se v loňském roce střetl vlak s účastníky pozemních komunikací (automobily, motocykly, cyklisté, chodci) ve 275 případech, a tím se počet střetnutí na železničních přejezdech meziročně zvýšil o 21 % a je nejvyšší od roku 2007. Nárůst zaznamenala Drážní inspekce i v počtu usmrcených a zraněných na železničních přejezdech. Zatímco v roce 2009 zahynulo na přejezdech celkem 38 osob, v loňském roce to bylo o 24 % více (47). Více než padesátiprocentní nárůst eviduje Drážní inspekce v počtu zraněných na železničních přejezdech, když ve statistikách z roku 2009 vede 85 a v roce 2010 již 128 zraněných. Nejvíce mimořádných událostí vzniká na přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži, a to 47 % (130). Následují železniční přejezdy zabezpečené světelnou signalizací (bez závor), kde se událo 44 % (120) všech nehod a nejméně střetnutí, pouze 9 % (25), zaznamenala Drážní inspekce na železničních přejezdech, kde je světelné zabezpečovací zařízení doplněno závorami. Drážní inspekce také z tohoto důvodu soustavně doporučuje, aby co největší množství přejezdů zabezpečených světelným signalizačním zařízením bylo doplněno závorami, protože tento způsob řešení úrovňového křížení silnice a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový nejen pro silniční, ale i drážní dopravu. V roce 2010 zaznamenala Drážní inspekce jednu nehodu, při níž zahynuli tři lidé, a čtyři nehody, které si vyžádaly dvě oběti na životech; ani v jednom případě se nejednalo o příčinu na straně provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. Drážní inspekce šetří „pouze“ tři mimořádné události z roku 2010, při nichž může být příčina nehody nebo spoluúčast na příčinách i na straně železnice.

prejezdy2010.jpg

V roce 2010 došlo na dráhách železničních celkem k 261 střetům vlaků s osobou. Při těchto střetech zahynulo 189 osob, což je o 7 % více než v roce 2009 a dokonce o 11 % více než v roce 2008. Oproti roku 2009 se navýšil i počet zraněných při těchto střetech o 3 %.

osoby2010.jpg

Nejvíce osob zemřelo při střetnutí na železničním přejezdu ze dne 6. 7., kdy se na přejezdu u zastávky Písek-Dobešice střetl rychlík z Prahy do Českých Budějovic s osobním automobilem, v němž zahynuly 3 osoby. Největší počet zraněných Drážní inspekce zaznamenala při srážce osobního vlaku s posunovým dílem v Kamenných Žehrovicích, kde bylo zraněno celkem 13 osob. Mimořádnou událostí roku 2010 s největší škodou bylo vykolejení vlaku v Ústí nad Labem, při kterém zahynul strojvedoucí a dalších 8 osob bylo zraněno. Celkově odhadnutá škoda dosáhla 63 miliónů Kč.

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

 

V Praze dne 5. 1. 2011

Bc. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

 

 

 

 

Nahoru