Na přejezdech loni umírali lidé do poslední chvíle, počet mrtvých při střetnutí se zvedl o 40 %

V roce 2016 se na železničních přejezdech událo celkem 175 střetnutí, při kterých zemřelo 45 osob, přičemž při posledním střetnutí roku, které se událo včera odpoledne u Třeboně, zahynuli dva lidé.

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 stoupl o 6 %, nicméně počet usmrcených při těchto mimořádných událostech vzrostl o více než 40 %. Nárůst počtu tragických nehod evidovala Drážní inspekce hned od začátku roku – již v březnu zemřelo na přejezdech 9 osob. Tragickou bilanci loňského roku pak uzavřela včerejší nehoda u Třeboně, kde se odpoledne na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor střetl osobní vlak s osobním automobilem. Při této nehodě zemřeli dva lidé.

V roce 2016 docházelo dle statistických výpočtů Drážní inspekce k úmrtí při každém čtvrtém střetnutí. V roce 2015 umírali lidé při střetnutí na přejezdu při každé páté a v roce 2013 dokonce až při každé osmé nehodě.

Statistika střetnutí na přejezdu

Mimo železniční přejezdy umírali lidé především při střetu vlaku s osobou, kterých jsme v roce 2016 zaznamenali celkem 259, což je pouze o 1 méně než v roce 2015, nicméně počet usmrcených při těchto nehodách klesl o 7. Z dlouhodobého hlediska se počet střetů vlaku s osobou a usmrcených při těchto nehodách držel letitého průměru.

Statistika střet s osobou

Celkově v roce 2016 Drážní inspekce na všech dráhách eviduje 4 142 mimořádných událostí, což znamená snížení počtu událostí v porovnání s předchozím rokem o 4 případy. Při těchto událostech na všech dráhách zemřelo 245 osob (v roce 2015 jich bylo 248) a dalších 675 bylo zraněno, což je meziroční pokles o více než 21 %. Ke snížení počtu zraněných došlo na dráhách železničních i neželezničních (tramvaje, trolejbusy, lanovky). Na dráze železniční se jedná především o pokles zraněných při střetnutích na železničních přejezdech. Statistika celková

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 1. 1. 2017

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru