Na přejezdech zahynulo letos již 10 lidí

Počet usmrcených na železničních přejezdech v letošním roce prudce stoupl – k dnešnímu dni Drážní inspekce eviduje při těchto nehodách již 10 usmrcených, což je o 150 % více než v roce 2011.

Zatímco rok 2011 byl ve znamení nejnižšího počtu nehod na železničních přejezdech v historii Drážní inspekce, tak v letošním roce počet nehod mírně stoupá s tím, že následky těchto nehod jsou výrazně tragičtější. K dnešnímu dni Drážní inspekce zaznamenala celkem 59 střetnutí na železničních přejezdech, což je o 18 % více než v roce 2011. Následkem těchto nehod bylo prozatím zraněno 42 osob, což je o 19 % méně než loni, avšak počet zraněných v roce 2011 byl jednorázově extrémně navýšen v důsledku střetnutí z 30. 3. 2011, které se událo mezi Velkými a Malými Hošticemi, kde bylo lehce zraněno 31 osob (informace o nehodě na www.dicr.cz).

Graf vývojestřetnutí na přejezdech

S nárůstem a příčinami těchto nehod koresponduje i dnešní ranní střetnutí na železničním přejezdu, které se událo krátce před půl osmou v Bohdíkově na Šumpersku. Tam došlo ke střetnutí nákladního vlaku s nákladním automobilem na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací, která byla v době nehody v činnosti. Při nehodě byl lehce zraněn spolujezdec z automobilu. Následkem nehody vykolejila lokomotiva nákladního vlaku a uniklo 2 000 litrů nafty z proražené nádrže lokomotivy. Škoda na vlaku a nákladním automobile byla odhadnuta celkem na 4 milióny korun (vlak 2 milióny, auto 2 milióny). Výše škody bude dále navýšena o škodu na trati, která dosud nebyla vyčíslena. Předpokládá se však, že celková škoda nehody přesáhne hodnotu 5 miliónů korun Pravděpodobnou příčinou nehody je nerespektování výstražného znamení signalizace přejezdu, že se blíží vlak, a tedy porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

 

Střetnutí na přejezdu v Bohdíkově Střetnutí na přejezdu v Bohdíkově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejná příčina, respektive nedání přednosti drážní dopravě, byla pravděpodobně u všech letošních nehod na železničních přejezdech, a to i té s nejtragičtějšími následky letoška ze středy 11. dubna, kdy se v 8.55 v Bakově nad Jizerou střetl rychlík jedoucí z Prahy do Tanvaldu s osobním automobilem na přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací, která byla v době nehody v činnosti. Při nehodě byli usmrceni dva lidé, řidič osobního automobilu (1936) a spolujezdkyně (1942).

 

Střetnutí na přejezdu v Bakově Střetnutí na přejezdu v Bakově

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Drážní inspekce dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s pohybem v okolí železnice, která mohou přinést následky nejvážnější (smrt). V souvislosti s aktuálními událostmi na železničních přejezdech, kdy dochází k úmrtím a zraněním osob i značným škodám na majetku v rámci následků, Drážní inspekce apeluje nejen na všechny řidiče, ale i všechny uživatele pozemních komunikací, aby respektovali zákon a v době, kdy je na železničním přejezdu dávána světelným zabezpečovacím zařízením výstraha, v žádném případě nevjížděli/nevstupovali na železniční přejezd a u železničních přejezdů s výstražnými kříži se přesvědčili, že mohou bezpečně přes koleje přejet/přejít. Drážní inspekce v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů (například málo známý fakt, že i na přejezdech se světly a závorami se musí v případě, že nebliká bílé světlo, řidič rozhlédnout). V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 13. 4. 2012

 

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru