Nákladní vlak vykolejil, škoda odhadnuta na 9 miliónů korun

Drážní inspekce šetří nehodu, k níž došlo ve čtvrtek 10. února ve 3.58 hodin v železniční stanici Zábřeh na Moravě (trať Praha-Olomouc-Ostrava). Nákladní vlak vjíždějící do stanice vykolejil a zničil část kolejiště stanice. V současné době je silně omezena jízda vlaků přes stanici, průjezdná je pouze jedna kolej.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Škoda na kolejích byla předběžně odhadnuta na 8 miliónů korun, na nákladním vlaku na 1 milión Kč. Odstraňování následků nehody si vyžádá několik týdnů.

Vzhledem k závažnosti nehody má Drážní inspekce na místě hned dva vrchní inspektory. Ti předběžně jako viníka nehody vyloučili selhání lidského faktoru a po přeměření koleje v místě vykolejení také závadu na svršku. Nejpravděpodobnější variantou tedy zůstává technická závada na jednom ze slovenských vozů.

Nákladní vlak jedoucí směrem od České Třebové zastavil před železniční stanicí Zábřeh na Moravě kvůli signálu stůj na vjezdovém návěstidlu. Po signálu volno se vlak rozjel, vjel do stanice a při rychlosti 38 kilometrů v hodině došlo k zaúčinkování rychlobrzdy. Po zastavení vlaku strojvedoucí zjistil, že 3 ze 24 vozů vykolejily a poškodily koleje a výhybky ve stanici. Drážní inspekce prohlídkou kolejí zjistila, že k vykolejení vlaku došlo v okamžiku, kdy se zastavoval nebo rozjížděl u vjezdového návěstidla.

V tuto chvíli je ve stanici průjezdná pouze jedna kolej, jednokolejný provoz je také v úseku Zábřeh na Moravě-odbočka Most, která vznikla mezi stanicemi Zábřeh na Moravě a Hoštejn kvůli stavbě odbočné větve druhého železničního koridoru. Uvedení kolejiště v Zábřehu do původního stavu si vyžádá několik týdnů, neboť se jednalo o již zrekonstruovanou část kolejiště.

V Praze dne 10. února 2005

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru