Nebezpečím pro železnici v České republice je zejména nezodpovědné chování veřejnosti

Podle zprávy Evropské železniční agentury, která sleduje situaci na železnici v Evropské unii, je bezpečnost železnice v České republice na srovnatelné úrovni jako v ostatních zemích Evropy. V roce 2004 se mezi 23 sledovanými státy EU v počtu srážek kolejových vozidel ČR umístila na 11. až 14. místě a v počtu vykolejení dokonce na 14. až 15. místě. Hůře je na tom pouze u nehod na úrovňových železničních přejezdech, kde Česká republika figuruje na 6. místě, a v počtu sražených osob, kde skončila v pořadí 5. (což je dáno zejména vysokým podílem sebevražd, jichž je u nás každoročně kolem stovky případů).

V součtu jde o výrazně lepší hodnocení, než České republice přisoudila zpráva unijního statistického úřadu Eurostat z června letošního roku. Podle ní patří České republice druhé místo v počtu mrtvých na železnici v EU. Rozdílné závěry Eurostatu a Evropské železniční agentury jsou dány zejména tím, že Evropská železniční agentura vycházela ze statistik, které se přibližovaly požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. Ještě v minulém roce totiž většina států zasílala údaje podle svých vnitrostátních podmínek.

Při nehodách souvisejících s železničním provozem v České republice jen v loňském roce zahynulo 254 osob a 251 dalších bylo zraněno. Nejvyšší procento mezi mrtvými a zraněnými tvoří neukáznění řidiči, sebevrahové, případně lidé porušující zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. Tragická bilance nehod na železnici se sníží až tehdy, kdy lidé začnou respektovat pravidla silničního provozu, nebudou si zkracovat cestu přes koleje, budou používat ve stanicích podchody a budou vystupovat z vlaku pouze na stranu, kde je nástupiště. Velký apel patří také rodičům, neboť poměrně časté jsou i úrazy dětí, a to zejména sražených vlaky nebo zraněných elektrickým proudem.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 21. července 2006

Mgr. Zdeněk Neusar
tiskový mluvčí Drážní inspekce

Nahoru