Nedovolená jízda posunu v Praze na Masarykově nádraží

Dne 4. 2. 2020 v 22.31 hodin v Praze na Masarykově nádraží projel posunový díl návěstidlo zakazující posun. V důsledku toho došlo k násilnému přestavení výhybky a vjetí do postavené vlakové cesty pro osobní vlak vyjíždějícího do Nymburka. Obě spoupravy jedoucí ve stejném směru zůstaly po zastavení stát na jedné koleji ve vzdálenosti 14 m od sebe. V době mimořádné události cestovalo v osobním vlaku více než 100 cestujících. Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn a nebyly vyčísleny ani žádné škody. Provoz na  byl obnoven dne 5. 2. 2020 v 1.30 hodin. Drážní inspekce prováděla šetření na místě mimořádné události.

Nedovolená jízda posunu

Po kliknutí na náhled se zobrazí fotografie v plném rozlišení.

Nahoru