Nehod na přejezdech ubylo, i tak zemřelo 32 lidí

V roce 2015 se na železničních přejezdech událo celkem 164 střetnutí. I když se jedná o nejnižší počet od roku 2003, následky jsou poměrně tragické: zahynulo 32 osob a dalších 142 utrpělo zranění.

Počet střetnutí na železničních přejezdech od roku 2010 postupně klesá a nejinak tomu bylo i v roce 2015, kdy jsme zaznamenali nejnižší počet střetnutí na železničních přejezdech v celé historii Drážní inspekce. Za celý rok se událo na přejezdech celkem 164 střetnutí, což je o necelých 9 % méně než v roce 2014, ale o 45 % méně než v roce 2003. Při nehodách na železničních přejezdech zahynulo v minulém roce 32 lidí, tedy o čtvrtinu méně než v roce 2014. Současně se zvýšil průměrný počet nehod, při nichž zemřel člověk, a to z úmrtí při každé 4. nehodě v roce 2014 na úmrtí průměrně při každé páté nehodě. I tak je tento průměr druhý nejhorší v historii Drážní inspekce. Dosud nejpříznivějším v tomto ohledu byl rok 2013, kdy průměrně zemřel člověk při každém osmém střetnutí na železničním přejezdu.

V porovnání s předchozími lety však došlo k nárůstu počtu zraněných při těchto nehodách, kterých bylo v minulém roce celkem 142, což je o 84 % více v porovnání s rokem 2014. Velký podíl na těchto statistikách mají střetnutí osobních vlaků s nákladními auty nebo kamiony, především nehody s větším počtem zraněných (Obrataň – 12, Velké Pavlovice – 19, Šluknov – 19). Nehodou s nejvyšším počtem zraněných bylo střetnutí na železničním přejezdu ve Studénce, kde se zranilo celkem 22 osob.

Statistika střetnutí na železničním přejezdu

I v roce 2015 docházelo k největšímu počtu nehod i usmrcení na železničních přejezdech zabezpečených světelnou signalizací bez závor, kde v minulém roce zemřelo celkem 13 osob. Dalších 11 osob zemřelo na přejezdech zabezpečených světelnou signalizací a závorami, kde (s výjimkou tří mrtvých ve vlaku při střetnutí na přejezdu ve Studénce) jsou všichni usmrcení chodci nebo cyklisté, kteří podlezli sklopená závorová břevna a vstoupili na trať v době příjezdu vlaku, a nedá se v tomto případě, na rozdíl od přejezdů nezabezpečených závorami, hovořit o omylu či přehlédnutí ze strany postižených.

Statistika střetnutí na železničním přejezdu

Mimo železniční přejezdy umírali lidé především při střetu vlaku s osobou, kterých jsme v roce 2015 zaznamenali celkem 262, což je o 15 % méně než v roce 2014 a současně došlo o téměř 18 % k poklesu počtu usmrcených při těchto nehodách. Nicméně rok 2014 byl do počtu střetů i usmrcených rekordním v celé historii Drážní inspekce a v porovnání s dalšími léty lze konstatovat, že počet střetů i usmrcených odpovídá průměru předchozích deseti let.

Statistika střetu vlaku s osobou

I v letošním roce již Drážní inspekce zaznamenala první dva střety vlaku s osobou, které se udály v pondělí 4. ledna, přičemž pomyslné prvenství v letošním roce má muž, který se v úseku mezi Zámrskem a Chocní vstoupením před vlak jedoucí z Prahy do Žiliny pravděpodobně pokusil o sebevraždu.

Celkově v roce 2015 Drážní inspekce na všech dráhách eviduje 4 170 mimořádných událostí, což znamená nárůst počtu událostí v porovnání s předchozím rokem o 2 %, a současně se jedná o pětileté maximum. Při těchto událostech na všech dráhách zemřelo 244 osob a dalších 871 bylo zraněno. Současně Drážní inspekce zaznamenala nárůst těch nejzávažnějších mimořádných událostí, jež jsou zákonem o dráhách označovány jako závažná nehoda, kterých bylo v roce 2015 celkem 14, což je dvojnásobek roku 2014.

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).


Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 7. 1. 2016

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru