Nehod na železničních přejezdech přibývá, na vině jsou řidiči automobilů

V poslední době Drážní inspekce zaznamenala prudký nárůst nehod na železničních přejezdech. Až na několik málo výjimek jsou všechny tyto nehody způsobeny řidiči automobilů, kteří porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. Následky nehod bývají tragické, a to především pro posádku automobilu.

V České republice se na železničních tratích nachází téměř deset tisíc přejezdů. Zhruba šedesát procent z nich je zabezpečeno pouze výstražnými kříži. Absence výstražného zabezpečovacího zařízení nutí řidiče k větší opatrnosti, proto se na těchto přejezdech odehraje zhruba 40 procent všech nehod.

Zbývajících asi 40 procent přejezdů je vybaveno výstražným světelným zařízením, které asi ve třetině případů bývá doplněno závorami. Vyšší stupeň zabezpečení však paradoxně znamená nárůst nehod. Ze statistik Drážní inspekce vyplývá, že právě na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením bez závor, jichž je čtvrtina z celkového počtu, dochází k polovině všech nehod. To jen potvrzuje fakt, že kmitající červená světla jsou leckdy řidiči motorových vozidel brána na lehkou váhu. Účastníci silničního provozu totiž často vjíždějí na koleje ještě bezprostředně poté, když výstražná světla začnou blikat. První automobil většinou koleje přejede, jeho následovníci však již takové štěstí většinou nemívají. Tyto střety kvůli velké rychlost vlaků většinou končí smrtí či vážným poraněním posádky automobilu.

 

Řidiči se také pokoušejí přejet přejezd ihned po průjezdu vlaku i přes to, že červená výstražná světla stále kmitají. Neuvědomují si ale, že ve velmi krátkém časovém sledu může po stejné nebo druhé koleji přijíždět další vlak a vjedou přímo před něj.
Drážní inspekce jako jednu z nejvyšších priorit systematicky sleduje a vyhodnocuje všechna neštěstí na železničních přejezdech. Z našich statistik jednoznačně vyplývá jako hlavní příčina nehod nerespektování zákona o provozu na pozemních komunikacích řidiči automobilů. Zejména vysoká rychlost před přejezdem, o němž je řidič informován příslušnými dopravními značkami již 240 metrů předem, představuje velké riziko jak pro silniční, tak i pro drážní dopravu.

Nahoru