Nehody komplikovaly dopravu na železnici – škody jdou do miliónů

Ke třem nehodám vyjížděla Drážní inspekce během dnešního dopoledne, přičemž škoda odhadnutá při těchto nehodách byla celkem odhadnuta na 2 085 000 Kč. Pravděpodobnou příčinou všech tří nehod je selhání člověka.

První nehoda se udála v 7.35 hodin v Praze-Libni, kde se srazila posunovaná souprava složená ze šesti nákladních vozů a dvou vozů kinematovlaku se stojící lokomotivou. Při nehodě byli zraněni dva strojvedoucí ze stojící lokomotivy. Škoda byla odhadnuta na 950 000 Kč (500 tisíc lokomotiva, 450 tisíc posunovaná souprava). Drážní inspekce provedla na místě nehody prvotní ohledání, zajištění potřebných dat a pořízení fotodokumentace. Na základě šetření na místě mimořádné události stanovila Drážní inspekce jako předběžnou příčinu této nehody selhání lidského činitele při posunování soupravy. Tyto závěry budou moci být potvrzeny až po provedení komisionálních prohlídek zúčastněných drážních vozidel a výslechů zúčastněných osob. Nehoda se obešla bez vlivu na provoz.

Srážka posunu s lokomotivou v Libni Srážka posunu s lokomotivou v Libni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou nehodou, k níž Drážní inspekce dnes vyjížděla, bylo vykolejení posunované soupravy, ke kterému došlo v 9.39 hodin v Brně-Horních Heršpicích. Při šetření příčin a okolností vzniku této nehody v místě jejího vzniku Drážní inspekce zjistila, že posunovaná souprava zřejmě projela návěst zakazující jízdu a následně vykolejila na výhybce. Na základě šetření na místě nehody stanovila Drážní inspekce opět jako pravděpodobnou příčinu selhání lidského činitele při posunování soupravy. Následkem nehody nebyl nikdo zraněn a škoda byla odhadnuta na 1 035 000 Kč (1 milion trať, 35 tisíc souprava).

Vykolejení posunu v Horních Heršpicích Vykolejení posunu v Horních Heršpicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drážní inspekce dnes také vyjížděla ke střetnutí na železničním přejezdu u Újezdce na Jindřichohradecku. V 10.12 hodin se střetl na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži, které byly doplněny dopravní značkou „STOP“, osobní vlak jedoucí z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí s traktorem, v němž jeli tři lidé. Při nehodě byla zraněna a následně převezena do nemocnice těhotná žena jedoucí v traktoru. Škoda byla odhadnuta na 100 000 Kč (70 tisíc vlak, 30 tisíc traktor). Šetřením na místě mimořádné události bylo zjištěno, že stav železničního přejezdu odpovídá normě. I v tomto případě je tedy pravděpodobnou příčinou selhání lidského činitele, tentokráte však mimo železnici. Provoz na trati byl obnoven ve 12.00 hodin.

Střetnutí na přejezdu v Újezdci

 

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 25. 9. 2012

 

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru