Nejtragičtější začátek roku za posledních šest let

Nejvyšší počet střetů vlaku s člověkem i usmrcených osob od roku 2009 zaznamenala letos v lednu Drážní inspekce. Při 33 střetech zemřelo 22 osob, což je v porovnání s prvním měsícem roku 2013 nárůst v počtu usmrcených o téměř 47 %.

Drážní inspekce již první den letošního roku evidovala ve svých statistikách tři usmrcené a jedno vážné zranění v důsledku střetu vlaku s osobou, čímž se tento den zapsal do statistik Drážní inspekce jako nejtragičtější první den roku od vzniku Drážní inspekce (2003). Ačkoliv dalších 5 dní se na železnici obdobná nehoda neudála, tak celkový součet všech střetů vlaku s osobou v lednu se zastavil na čísle 33, což je o 94 % více než v roce 2013. Statisticky tak v lednu vyšla více než jedna nehoda na jeden den, a to Drážní inspekce letos evidovala celkem 10 dní bez střetu vlaku s osobou.

V lednu Drážní inspekce zaznamenala i historicky nejvyšší počet usmrcených, kterých bylo bez nehod na železničních přejezdech, celkem 22, tedy o 7 více než za stejné období loňského roku. Současně se pětinásobně zvýšil počet zraněných, a to z loňských dvou na letošních deset.

 

Statistika střetu vlaku s osobouStřet vlaku s osobou jsou druhem mimořádné události s nejvážnějšími následky na zdraví. Ve většině případů dochází k těmto nehodám na místech, která jsou ze zákona veřejnosti nepřístupná. Lidé si často plně neuvědomují, jaké nebezpečí jim na železnici hrozí, pokud nebudou dodržovat platné právní předpisy, a riskují svůj život nezodpovědným chováním.

Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou:

  • dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci

  • dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací

  • prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou

  • veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy

  • volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy

 

Drážní inspekce neustále upozorňuje na nebezpečí, které vzniká v souvislosti s pohybem v blízkosti železnice, s tím, že zastavit mnohatunové kolosy na několika málo metrech je nemožné. Brzdná dráha vlaku může být až jeden kilometr a rozpoznat pohybující se osobu na takovou vzdálenost je pro strojvedoucí i za ideálních podmínek téměř nemožné. Již v minulosti připravila Drážní inspekce řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje reálná nebezpečí. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 3. 2. 2014

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

Nahoru