nepotřebný majetek

Drážní inspekce v tuto chvíli nenabízí právnickým a fyzickým osobám žádný majetek.

Nahoru