nepotřebný majetek

Drážní inspekce, v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

nabízí

právnickým a fyzickým osobám osobám majetek, viz přílohy, k úplatnému převodu:

Informace o majetku

Uvedený majetek se stal trvale nepotřebným na základě Rozhodnutí generálního inspektora Drážní inspekce, č. j. 498/2018/DI-2.

  • vlastnické právo: Česká republika,

  • příslušnost k hospodaření s majetkem státu: Drážní inspekce,

  • v případě zájmu o tento majetek bude cena stanovena znaleckým posudkem,

  • majetek se nachází v sídle Drážní inspekce,

  • nabídky na odkoupení majetku se stanoví na 7 dnů od zveřejnění na adrese www.dicr.cz, resp. www.centralniadresa.cz, a to v písemné formě na v záhlaví uvedené adrese Drážní inspekce, v uzavřené obálce s nápisem „Majetek - NEOTVÍRAT“,

  • zájemcům poskytneme případné další informace a umožníme prohlídku majetku podle dohody.

 

Bližší informace podá Bc. Michal Sypták (tel. číslo: 736 521 002, e-mail: michal.syptak@dicr_cz).

Nabídka nepotřebného majetku Nabídka nepotřebného majetku (140,37 KB)

Fotodokumentace k nabídce Fotodokumentace k nabídce (1,05 MB)

Nahoru