Nezajištěná jízda vlaku u Velkého Meziříčí

Dne 19. 2. 2019 v 9.20 hodin došlo mezi Martinicemi u Velkého Meziříčí a Velkým Meziříčím k nezajištěné jízdě vlaku Os 24948 (Velké Meziříčí zastávka - Křižanov) bez strojvedoucího s tím, že při této události nebyl nikdo zraněn a nevznikla žádná hmotná škoda. V době vzniku mimořádné události bylo ve vlaku celkem 11 cestujících. Provoz na trati byl omezen po dobu tří hodin. Drážní inspekce prováděla šetření příčin a okolností v místě vzniku mimořádné události a bude se touto dále zabývat a šetřit ji včetně zpracování závěrečné zprávy z šetření, kde budou všechny příčiny a okolnosti rozepsány. V rámci šetření bude například zkoumán technický stav vlakové soupravy, ale i postupy strojvedoucího v době vzniku mimořádné události. Vliv na zastavení vlaku měly mimo jiné i sklonové poměry na trati. Co se přesně dělo ve vlaku, respektive jak reagovali cestující, bude zjišťováno při podávání vysvětlení všech zúčastněných.

Nahoru