Opět dva vlaky proti sobě na jedné koleji

Dnes v 5.15 hodin byly nedaleko Náměště na Hané na Olomoucku dálkově zastaveny dva osobní vlaky, které proti sobě jely po jedné koleji. Vzdálenost mezi vlaky byla cca 1,5 kilometru. Tato mimořádná událost se obešla bez zranění.

Osobní vlaky z Olomouce do Drahanovic a z Prostějova do Červenky se mají podle jízdního řádu křižovat v Senici na Hané, avšak podle nyní dostupných informací byl prvnímu z vlaků dovolen dispečerkou odjezd ze Senice na Hané bez nutnosti čekání na protijedoucí osobní vlak; dispečerka si vzápětí svou chybu uvědomila a vlaky dálkové zastavila.

I když je šetření celé události teprve na začátku, zdá se, že stejně jako u tragické srážky vlaků ve středu 2. února 2011 ve Vodňanech na Strakonicku se jedná o selhání lidského činitele, jehož chování nekontroluje žádná technika. Drážní inspekce již na základě výsledků šetření příčin a okolností podobné nehody v roce 2007 vydala bezpečnostní doporučení zavést na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy taková technická zařízení, která by eliminovala možnost lidského selhání, a tím i vznik mimořádné události. Do dnešního dne však žádné takové zařízení nebylo provozovatelem dráhy uvedeno do provozu.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 25. února 2011

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

 

Nahoru