Páteční nehoda na Barrandově: Drážní inspekce chystá bezpečnostní doporučení

Drážní inspekce vyšetřuje nehodu, k níž došlo v pátek 17. června ve 13.54 hodin na zastávce tramvaje Poliklinika Barrandov v Praze. Jedenáctiletá dívka vběhla přímo před přijíždějící tramvaj, která ji na místě usmrtila.

Nehoda je stále v šetření, nicméně dílčí závěry potvrzují, že dopravce (v tomto případě Dopravní podnik hlavního města Prahy) při provozování drážní dopravy s největší pravděpodobností nepochybil.

Toto konstatování však neznamená, že Drážní inspekce považuje místo, kde k tragédii došlo, za bezpečné, proto s největší pravděpodobností vydá v souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady 2004/49/ES bezpečnostní doporučení týkající se místa této mimořádné události.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy.

V Praze dne 20. června 2005

Mgr. Jan Kučera, v. r.
ředitel Kanceláře Drážní inspekce

Nahoru