Po srážce dvou tramvají v Ostravě 3 mrtví a desítky zraněných

Nejméně 3 mrtvé a několik desítek zraněných osob si v pátek 11. dubna v 17.53 hodin vyžádal čelní střet dvou tramvají linek č. 5 v Ostravě mezi zastávkami Poruba koupaliště a Vřesina na jednokolejné tramvajové trati Zátiší - Vřesinská. Vyprošťování mrtvých a zraněných probíhalo několik hodin, na místě byly zřízeny ambulantní ošetřovny a několikrát zasahoval i vrtulník. Ošetřeno bylo celkem 49 osob, 38 osob bylo převezeno do nemocnice. Následky nehody se ale v souvislosti s vývojem zdravotního stavu ještě mohou změnit. Fotografie z této nehody

V sobotu dopoledne proběhl komisionální rozbor rychloměrů. Podle předběžných závěrů se tramvaje střetly při nárazové rychlosti v součtu 73,2 km/h. Kloubová tramvaj v okamžiku srážky jela rychlostí 40 km/h a její brzdná dráha byla 36,3 metru, protijedoucí tramvaj, složená ze dvou vozů, jela v okamžiku srážky rychlostí 33,2 km/h a její brzdná dráha činila 37 metrů. Výše škody na tramvajích byla předběžně odhadnuta na 2 miliony korun.

I když je na stanovení příčiny nehody ještě brzy, na vině bude s největší pravděpodobností selhání lidského činitele. Jeden z řidičů tramvají odjel na trať, aniž by vyčkal na pravidelné křižování, příp. si vyžádal souhlas k jízdě od dirigujícího dispečera. Definitivně to nicméně prokáže až další šetření: rozbor dokumentace, telefonních hovorů a zejména výslech všech zúčastněných osob.

V pondělí 14. dubna Drážní inspekce při ověřování rozhledových poměrů zjistila, že řidiči obou tramvají reagovali asi půl sekundy poté, kdy se mohli spatřit: řízení se věnovali dostatečně a začali okamžitě brzdit. Komisionální prohlídka, která proběhla ve středu 16. dubna od 10.00 hodin, definitivně vyloučila technickou závadu jako možnou příčinu nehody: brzdy obou tramvají byly shledány v pořádku.

Na jednání mezi zástupci Magistrátu města Ostravy, Dopravního podniku Ostrava, a. s., Policie ČR a Drážní inspekce bylo dohodnuto, že provoz na trati bude obnoven až po zavedení nového bezpečnostního opatření. První tramvaj by měla vyjet ze smyčky Vřesinská v pondělí 21. dubna v 15.56 hodin.

Na trati bude zaveden podobný režim "ohlašovací povinnosti" jako na železničních tratích se zjednodušeným provozem. Ke každé jízdě tramvaje na jednokolejný úsek bude zapotřebí souhlasu dirigujícího dispečera a navíc bude v prostoru obratišť Zátiší a Vřesinská a výhyben Dolní lhota a Vřesina uvedeno do provozu oranžové zábleskové světlo, které bude tuto povinnost řidiči připomínat. Druhým krokem bude vybudování zabezpečovacího zařízení, které by mělo být instalováno ještě během tohoto roku.

Drážní inspekce předpokládá, že po ukončení vyšetřování vydá bezpečnostní doporučení k zajištění bezpečnějšího provozu na této trati, a oceňuje aktivní přístup Dopravního podniku Ostrava, a. s., který reaguje velmi vstřícně a všechny kroky s Drážní inspekcí konzultuje. Přitom stávající právní předpisy mu zvýšení zabezpečení nenařizují: doprava na trati Zátiší - Vřesinská by mohla být provozována bez odkladu.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 11. dubna 2008

Mgr. Zdeněk Neusar, v. r.
mluvčí Drážní inspekce

Nahoru