Počet mimořádných událostí na dráhách vzrostl

Drážní inspekce v roce 2017 evidovala celkem 4655 mimořádných událostí na všech dráhách, což je nejvíce za posledních 10 let. V porovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst o 530 mimořádných událostí.

Statistika MU

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 klesl o 2 %, nicméně celkový počet usmrcených při těchto mimořádných událostech se snížil o více než 24 %. Nejvyšší počet střetnutí Drážní inspekce eviduje v lednu 2017, kde se událo hned 25 střetnutí, přičemž při těchto nehodách zemřelo 6 osob a dalších 8 bylo zraněno. Více usmrcených během jednoho kalendářního měsíce eviduje Drážní inspekce pouze v srpnu. V roce 2017 docházelo dle statistických výpočtů Drážní inspekce k úmrtí při každém pátém střetnutí.

Statistika MU

Mimo železniční přejezdy umírali lidé především při střetu vlaku s osobou, kterých jsme v roce 2017 zaznamenali celkem 258, což je stejně jako v roce 2016, nicméně počet usmrcených při těchto nehodách vzrostl o 8. Z dlouhodobého hlediska se počet střetů vlaku s osobou a usmrcených při těchto nehodách držel letitého průměru.

Statistika MU

Počet mimořádných událostí „nedovolená jízda“, tedy kdy dojde k nedovolené jízdě vlaku nebo posunu za návěstidlo zakazující jízdu, v posledních sedmi letech neustále stoupá. V roce 2017 evidovala Drážní inspekce celkem 84 případů, kdy vlaky projely návěst zakazující jízdu (a dalších 43 případů, kdy se tak stalo při posunu). V porovnání s předchozími lety došlo opět k nárůstu počtu těchto mimořádných událostí, přičemž se jedná o historicky nejvyšší počet „projetých návěstidel“ u vlaků a posunů.

 

Statistika MU

Nejčastěji se stále chybuje při odjezdu vlaku ze stanice (z dopravny). Projetí vlaku za návěstidlo zakazující jízdu tvoří více než jednu třetinu všech těchto případů. Drážní inspekce se těmito mimořádnými událostmi dlouhodobě zabývá, závažnost nárůstu nebere na lehkou váhu a v souvislosti s těmito mimořádnými událostmi vydala již celou řadu bezpečnostních doporučení, přičemž řadu z nich opakovaně. Jejich cílem je nenechávat bezpečnost pouze na jednom lidském činiteli – na strojvedoucím, ale mít jakousi bezpečnostní pojistku, která může mít podobu technického zařízení, jež při selhání (chybě) strojvedoucího automaticky zastaví ohrožené vlaky, popř. zmírní následky vzniku mimořádné události, nebo organizačního opatření, kterou je např. klasická výprava vlaku „výpravkou“, jež je schopna eliminovat právě nedovolené odjezdy ze stanic (z dopraven).

K nejvyššímu nárůstu počtu mimořádných události v roce 2017 došlo na dráze tramvajové, kde se v porovnání s rokem 2016 zvýšil jejich počet o 392 (2017 – 2759, 2016 – 2367), což je o více než 16 %, přičemž nejvíce se zvýšil počet střetů tramvají s osobou, kde evidujeme nárůst o více než 36 % (2017 – 141, 2016 – 103). Spolu s nárůstem počtu mimořádných událostí se zvýšil i počet usmrcených a zraněných na neželezničních dráhách (tramvaje, trolejbusy, lanovky) a v metru, přičemž zraněných v roce 2017 bylo o 38 % a usmrcených dokonce o 100 % více než v roce 2016. Statistika MU

Drážní inspekce také v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádných událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

 

V Praze dne 2. 1. 2018

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru