Počet nedovolených jízd narostl meziročně o více než 40 %

Nárůst o 42 % v porovnání s polovinou roku 2015 a více než dvě třetiny celkových čísel za minulý rok, takový je stav aktuální statistiky nedovolených jízd za návěstidlo zakazující jízdu na železnici. K polovině roku Drážní inspekce eviduje již 61 „projetých návěstidel“.

Počet mimořádných událostí „nedovolená jízda“, tedy kdy dojde k nedovolené jízdě vlaku nebo posunu za návěstidlo zakazující jízdu, v posledních pěti letech neustále stoupá. V letošním roce však počet těchto událostí vzrostl natolik, že v polovině roku již Drážní inspekce eviduje dvě třetiny všech případů roku 2015. „Uvedená čísla jsou dostatečným varováním, že bezpečnost nelze stavět na tom, zda neselže jeden lidský činitel – strojvedoucí. To riziko považuje Drážní inspekce za vysoké a nerada by v této souvislosti šetřila další závažnou nehodu,“ sdělil k aktuálním datům generální inspektor Drážní inspekce Roman Šigut.

 

 

Statistika nedovolených jízd

Rok 2016 pouze do 27. 6. 2016

 

Nejčastěji se stále chybuje při odjezdu vlaku ze stanice (z dopravny). Projetí vlaku za návěstidlo zakazující jízdu tvoří více než jednu třetinu všech těchto případů. Drážní inspekce se těmito mimořádnými událostmi dlouhodobě zabývá, závažnost nárůstu nebere na lehkou váhu a v souvislosti s těmito mimořádnými událostmi vedle namátkových kontrol v provozu vydala již celou řadu bezpečnostních doporučení, přičemž řadu z nich opakovaně. Jejich cílem je nenechávat bezpečnost pouze na jednom lidském činiteli – na strojvedoucím, ale mít jakousi bezpečnostní pojistku, která může mít podobu technického zařízení, jež při selhání (chybě) strojvedoucího automaticky zastaví ohrožené vlaky, popř. zmírní následky vzniku mimořádné události, nebo organizačního opatření, kterou je např. klasická výprava vlaku „výpravkou“, jež je schopna eliminovat právě nedovolené odjezdy ze stanic (z dopraven).

 

Statistika nedovolených jízd

Rok 2016 pouze do 27. 6. 2016

 

Bezpečnostní pojistka v podobě klasické výpravy „výpravkou“ v případech, kdy rozkaz k odjezdu vlaku s přepravou cestujících dává výpravčí strojvedoucímu postavením hlavního návěstidla na návěst dovolující jízdu, bohužel nebyla většinou před jejím odstraněním nahrazena žádným technickým zabezpečením ani jinými opatřeními, jak by se dalo předpokládat, ale pouze se upravily technologické postupy tak, že odpovědnost za jejich dodržení při odjezdu vlaků je přenesena pouze na strojvedoucí, respektive dopravce. Drážní inspekce např. v rámci šetření mimořádné události nedovoleného odjezdu vlaku ze stanice Kunovice-Loučka provedla detailnější analýzu, z níž vyplynulo, že od roku 2005 do konce roku 2015 se staly pouze dva případy nedovolené jízdy při tzv. „klasické“ výpravě, tedy po chybě výpravčího; je tedy zřejmé, že postupy, kdy jsou do výpravy vlaku zapojeni přímo na nástupišti 2 lidé, fungují podstatně lépe, než když o odjezdu rozhoduje jen dopravce. Různá technická zařízení již existují, jejich zavádění je však postupné.


Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/EU.

 

V Praze dne 29. 6. 2016

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

 

Nahoru