Pondělí 18. ledna: tři nehody na přejezdech, 2 mrtví, 1 zraněný (zatím)

Hned tři nehody na železničních přejezdech ochromily vlakovou dopravu v České republice v pondělí 18. ledna. Všechny nehody se přitom udály na přejezdech zabezpečeném výstražnou světelnou signalizací bez závor, tedy na přejezdech, kde podle dlouhodobých statistik řidiči nejvíce riskují.

Nejprve v 5.06 hodin ráno se na přejezdu v Jirkově na Chomutovsku střetl osobní vlak jedoucí z Jirkova do Klášterce nad Ohří s osobním automobilem. Jeho řidič utrpěl těžké zranění. Škoda na vlaku činí 50, na automobilu 100 tisíc korun. Zabezpečovací zařízení bylo v činnosti, na jednokolejné trati nejezdily vlaky až do 7.50 hodin.

Ve 13.58 hodin se v Troubsku na Brněnsku střetl osobní vlak jedoucí z Brna do Jihlavy s osobním autem. Na místě zahynul řidič (1988) a jeho spolujezdec (1990) v automobilu. Odhad škody na vlaku činí 150, na automobilu pak 100 tisíc korun. I zde bylo zabezpečovací zařízení v činnosti, provoz na trati byl obnoven v 17.52 hodin.

V 16.14 hodin se v Jindřichově Hradci střetl osobní vlak jedoucí z Veselí nad Lužnicí do Počátek-Žirovnice s osobním automobilem. Nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati byl přerušen do 17.30 hodin. V tento okamžik nic nenasvědčuje tomu, že by signalizace nefungovala; nicméně tato skutečnost bude ještě prověřena.

Od začátku letošního roku do dnešního večera se na železničních přejezdech v ČR odehrálo 16 střetnutí, při kterých (zatím) zahynuli 4 lidé a dalších 8 bylo zraněno. Pokud by podobný vývoj pokračoval i nadále stejným tempem, na konci roku by naše statistiky obsahovaly informace o 324 střetnutích s 81 mrtvými a 162 zraněnými, což je výrazně více, než tomu bývá obvykle. (Například loni se na železničních přejezdech odehrálo 227 střetnutí a zahynulo 37 osob a dalších 87 bylo zraněno – viz samostatná tisková zpráva).

Drážní inspekce v roce 2007 připravila pro všechny osvětový film Řidič, postrach přejezdů, který problematiku přejezdů podrobně populární formou rozebírá a který je k dispozici volně na webu DI. V něm se řidiči mj. doví, že nesmí bez rozhlédnutí vjíždět na železniční přejezd, i když na něm nebliká červené světlo a závory jsou nahoře (neplatí v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo).

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech nadále způsobují neukáznění řidiči silničních vozidel, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten ukládá mimo jiné všem řidičům povinnost si před železničním přejezdem počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejet. Tuto klíčovou podmínku pro bezpečné přejetí kolejí však málokdo dodržuje. Řidiči se často vymlouvají na to, že byli oslněni sluncem a že přehlédli kmitající výstražná světla, případně rovnou přiznávají, že si výstrahy nevšimli. Tím ale přímo potvrzují, že se nepřesvědčili o možnosti bezpečného přejetí přejezdu tak, jak jim ukládá zákon.

Společně s porušováním výše uvedeného pravidla také účastníci silničního provozu velmi často překračují nejvyšší povolenou rychlost před přejezdem. Ve vzdálenosti 50 metrů před kolejemi smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině, pouze v případě, kdy na výstražném zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí 50 metrů před železničním přejezdem jet rychlostí až 50 km/h. Pokud by všichni řidiči dodržovali toto pravidlo, měli by dostatek času včas reagovat na přijíždějící drážní vozidlo. Přímým důkazem, že se tak neděje, potvrzuje řada případů, kdy řidič svůj automobil neubrzdí a narazí do boku jedoucího vlaku!

V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať. Je-li to nemožné, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni (například zavoláním na linku 112 s uvedením identifikačního čísla, jímž je každý přejezd označen). Pokud je před železničním přejezdem umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič zastavit své vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět. Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak). Řidiči u železničního přejezdu také nesmějí použít dálková světla, přičemž zákon zakazuje i použití potkávacích světel v případě, že by mohla ohrozit protijedoucí řidiče.

Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy vztyčenou paží, zastavovacím terčem, červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 18. ledna 2010

Mgr. Jan Kučera, v. r.
náměstek generálního inspektora Drážní inspekce

Nahoru